แพทย์ - ศูนย์โรคหัวใจนพ.เอกวิทย์ หาญกิติพงศ์ไพศาล

  • ตารางออกตรวจ :
  • วันจันทร์ : ในเวลา 09.00 - 12.00
  • วันอังคาร : ในเวลา 09.00-12.00
  • วันพุธ : ในเวลา 09.00 - 12.00
  • วันพฤหัสบดี : ในเวลา 09.00 - 12.00
  • วันพฤหัสบดี : นอกเวลา 17.00-19.00
  • วันศุกร์ : ในเวลา 09.00-12.00