ศูนย์โรคหัวใจ

ข้อมูลติดต่อและเวลาทำการ
  • ที่ตั้ง - อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1
  • เวลาทำการ - ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.
  • เบอร์โทรติดต่อ - 055-245070 ต่อ 73105
แพทย์

ด้านการให้บริการ และให้การดูแลดังนี้

  • - โรคหัวใจขาดเลือด
  • - โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
  • - โรคใจสั่น
  • - โรคหัวใจเต้นเร็ว

เทคโนโลยที่ใช้ในการรักษาพยาบาล

  • - Exercise Stress Test
  • - Echocardiogram (เครื่องอัลตราซาวด์หัวใจ)