แพทย์ - คลินิกโรคไตนพ.นรวีร์  พุ่มจันทน์

  • ตารางออกตรวจ :
  • วันจันทร์ : ในเวลา 09.00-12.00
  • วันอังคาร : ในเวลา 09.00-12.00
  • วันพุธ : ในเวลา 09.00-12.00
  • วันพฤหัสบดี : ในเวลา 09.00-12.00
  • วันศุกร์ : ในเวลา 09.00-12.00
  • วันจันทร์ : นอกเวลา 16.00-19.00