คลินิกโรคไต

ข้อมูลติดต่อและเวลาทำการ
  • ที่ตั้ง - อาคารอำนวยการ ชั้น 2
  • เวลาทำการ - จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 11.00 น.
    (นอกเวลา จันทร์ 16.00 - 19.00น.)
  • เบอร์โทรติดต่อ - 055-245070 ต่อ 73479 หรือ 0641165326
แพทย์

ด้านการให้บริการ และให้การดูแลดังนี้

    ดูแลผู้ป่วยนอกทางด้านอายุรกรรมโรคไตเรื้อรัง ร่วมกับโรคเบาหวานความดัน ไขมัน โรคติดเชื้อในกระแสเลือด ปอดอักเสบ ปอดอักเสบติดเชื้อ และอื่น ๆ

เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจวินิจฉัยและการรักษาพยาบาล

Ultrasound MRI ศูนย์ไตเทียม