แพทย์ - แพทย์แผนจีน (ฝังเข็ม)นพ.เอกณัท  รณชัช

  • ตารางออกตรวจ :
  • วันจันทร์ : ในเวลา 09.00 - 12.00
  • วันพฤหัสบดี : นอกเวลา 16.00-20.00
  • วันเสาร์ : นอกเวลา 09.00 - 12.00


นพ.สาโรจน์ สันติวรวุฒิ

  • ตารางออกตรวจ :
  • วันอังคาร : ในเวลา 09.00 - 12.00
  • วันพุธ : ในเวลา 09.00-12.00
  • วันศุกร์ : ในเวลา 09.00 - 12.00