ระบบงานทะเบียนบุคลากร

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อัตรากำลังพล ณ วันที่ 23/02/2020 12:40:36
  • ข้าราชการทหารสัญญาบัตร93
  • ข้าราชการทหารชั้นประทวน75
  • พนักงานราชการ16
  • ลูกจ้างประจำ24
  • ลูกจ้างชั่วคราว266
  • ลูกจ้างรายคาบ24
  • อัตราจ้างพิเศษ3
  • Out-Souce (ไตเทียบ/แม่บ้าน)19
  • รวมทั้งหมด520
เข้าสู่ระบบ