ระบบงานทะเบียนบุคลากร

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อัตรากำลังพล ณ วันที่ 24/05/2019 06:46:11
  • ข้าราชการทหารสัญญาบัตร94
  • ข้าราชการทหารชั้นประทวน79
  • พนักงานราชการ17
  • ลูกจ้างประจำ29
  • ลูกจ้างชั่วคราว248
  • ลูกจ้างรายคาบ25
  • อัตราจ้างพิเศษ3
  • Out-Souce (ไตเทียบ/แม่บ้าน)19
  • รวมทั้งหมด514
เข้าสู่ระบบ