ระบบงานทะเบียนบุคลากร

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อัตรากำลังพล ณ วันที่ 20/11/2019 02:21:41
  • ข้าราชการทหารสัญญาบัตร89
  • ข้าราชการทหารชั้นประทวน78
  • พนักงานราชการ17
  • ลูกจ้างประจำ26
  • ลูกจ้างชั่วคราว260
  • ลูกจ้างรายคาบ28
  • อัตราจ้างพิเศษ3
  • Out-Souce (ไตเทียบ/แม่บ้าน)19
  • รวมทั้งหมด520
เข้าสู่ระบบ