ระบบงานทะเบียนบุคลากร

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อัตรากำลังพล ณ วันที่ 15/09/2019 01:21:38
  • ข้าราชการทหารสัญญาบัตร84
  • ข้าราชการทหารชั้นประทวน78
  • พนักงานราชการ17
  • ลูกจ้างประจำ28
  • ลูกจ้างชั่วคราว254
  • ลูกจ้างรายคาบ29
  • อัตราจ้างพิเศษ3
  • Out-Souce (ไตเทียบ/แม่บ้าน)19
  • รวมทั้งหมด512
เข้าสู่ระบบ