ระบบงานทะเบียนบุคลากร

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อัตรากำลังพล ณ วันที่ 25/03/2019 01:15:25
  • 0
  • ข้าราชการทหารสัญญาบัตร96
  • ข้าราชการทหารชั้นประทวน78
  • พนักงานราชการ17
  • ลูกจ้างประจำ28
  • ลูกจ้างชั่วคราว244
  • ลูกจ้างรายคาบ25
  • อัตราจ้างพิเศษ3
  • Out-Souce (ไตเทียบ/แม่บ้าน)18
เข้าสู่ระบบ