ระบบงานทะเบียนบุคลากร

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อัตรากำลังพล ณ วันที่ 02/04/2020 08:12:38
  • ข้าราชการทหารสัญญาบัตร98
  • ข้าราชการทหารชั้นประทวน78
  • พนักงานราชการ16
  • ลูกจ้างประจำ24
  • ลูกจ้างชั่วคราว273
  • ลูกจ้างรายคาบ23
  • อัตราจ้างพิเศษ4
  • Out-Souce (ไตเทียบ/แม่บ้าน)19
  • รวมทั้งหมด535
เข้าสู่ระบบ