ระบบงานทะเบียนบุคลากร

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อัตรากำลังพล ณ วันที่ 26/01/2020 04:18:53
  • ข้าราชการทหารสัญญาบัตร94
  • ข้าราชการทหารชั้นประทวน75
  • พนักงานราชการ16
  • ลูกจ้างประจำ24
  • ลูกจ้างชั่วคราว266
  • ลูกจ้างรายคาบ24
  • อัตราจ้างพิเศษ3
  • Out-Souce (ไตเทียบ/แม่บ้าน)19
  • รวมทั้งหมด521
เข้าสู่ระบบ