ระบบงานทะเบียนบุคลากร

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อัตรากำลังพล ณ วันที่ 17/07/2020 12:41:43
  • ข้าราชการทหารสัญญาบัตร97
  • ข้าราชการทหารชั้นประทวน73
  • พนักงานราชการ15
  • ลูกจ้างประจำ24
  • ลูกจ้างชั่วคราว273
  • ลูกจ้างรายคาบ20
  • อัตราจ้างพิเศษ4
  • Out-Souce (ไตเทียบ/แม่บ้าน)19
  • รวมทั้งหมด525
เข้าสู่ระบบ