ระบบงานทะเบียนบุคลากร

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อัตรากำลังพล ณ วันที่ 17/07/2019 04:12:33
  • ข้าราชการทหารสัญญาบัตร94
  • ข้าราชการทหารชั้นประทวน79
  • พนักงานราชการ17
  • ลูกจ้างประจำ28
  • ลูกจ้างชั่วคราว253
  • ลูกจ้างรายคาบ28
  • อัตราจ้างพิเศษ3
  • Out-Souce (ไตเทียบ/แม่บ้าน)19
  • รวมทั้งหมด521
เข้าสู่ระบบ