ประกวดราคา
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา

กรุณาระบุข้อมูล

ประกวดราคา

วันที่

หัวข้อ

20 มิ.ย. 2561 เครื่องซักผ้า 60 กก
20 มิ.ย. 2561 เครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นเสียง
31 พ.ค. 2561 ประกาศแผนจัดซื้อ
29 มี.ค. 2561 ตารางแสดงงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
06 มี.ค. 2561 ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อยา ประจำวันที่ 06 มี.ค. 2561
21 ก.พ. 2561 ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อยา ประจำวันที่ 21 ก.พ. 61
19 ม.ค. 2561 ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อยา ประจำวันที่ 19 ม.ค. 61
09 ม.ค. 2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
17 พ.ย. 2560 ประกาศจัดหาผู้ให้เช่าเครื่องตรวจและวิเคราะห์การได้ยินชนิดความถี่สูง
14 พ.ย. 2560 ประกาศจัดหาผู้ให้เช่าเครื่องตรวจร่างกายด้วยเครื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง (MRI)
ข้อมูลที่ 11 ถึงข้อมูลที่ 20 มีทั้งหมด 56 ข้อมูล