ประกวดราคา
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา

กรุณาระบุข้อมูล

ประกวดราคา

วันที่

หัวข้อ

12 ก.พ. 2562 ประกาศงานจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา แบบภาพตัดขวางด้วยเลเซอร์สแกน
12 ก.พ. 2562 ประกาศงานจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากและกระโหลกศีรษะ
23 ม.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน 2562
04 ก.ค. 2561 จัดซื้อเครื่องมือแพทย์
20 มิ.ย. 2561 เครื่องซักผ้า 60 กก
20 มิ.ย. 2561 เครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นเสียง
31 พ.ค. 2561 ประกาศแผนจัดซื้อ
29 มี.ค. 2561 ตารางแสดงงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
06 มี.ค. 2561 ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อยา ประจำวันที่ 06 มี.ค. 2561
21 ก.พ. 2561 ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อยา ประจำวันที่ 21 ก.พ. 61
ข้อมูลที่ 11 ถึงข้อมูลที่ 20 มีทั้งหมด 56 ข้อมูล