ประกวดราคา
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา

กรุณาระบุข้อมูล

ประกวดราคา

วันที่

หัวข้อ

21 ก.พ. 2561 ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อยา ประจำวันที่ 21 ก.พ. 61
19 ม.ค. 2561 ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อยา ประจำวันที่ 19 ม.ค. 61
09 ม.ค. 2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
17 พ.ย. 2560 ประกาศจัดหาผู้ให้เช่าเครื่องตรวจและวิเคราะห์การได้ยินชนิดความถี่สูง
14 พ.ย. 2560 ประกาศจัดหาผู้ให้เช่าเครื่องตรวจร่างกายด้วยเครื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง (MRI)
06 ต.ค. 2560 ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อยา ประจำวันที่ 05 ต.ค. 60
02 ต.ค. 2560 ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อยา ประจำวันที่ 02 ต.ค. 60
29 ก.ย. 2560 ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อยา ประจำวันที่ 29 ก.ย. 60
28 ก.ย. 2560 ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อยา ประจำวันที่ 28 ก.ย. 60
26 ก.ย. 2560 ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อยา ประจำวันที่ 26 ก.ย. 60
ข้อมูลที่ 1 ถึงข้อมูลที่ 10 มีทั้งหมด 41 ข้อมูล