ประกวดราคา
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา

กรุณาระบุข้อมูล

ประกวดราคา

วันที่

หัวข้อ

25 เม.ย. 2562 ประกาศราคางานจัดซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก
13 ก.พ. 2562 ประกาศงานจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นช็อคเวฟ
13 ก.พ. 2562 ประกาศงานจัดซื้อเครื่องสะลายนิ่วพร้อมกล้องส่องตรวจท่อไต
13 ก.พ. 2562 ประกาศงานจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน
13 ก.พ. 2562 ประกาศงานจัดซื้อเครื่องล้างเครื่องมือด้วยคลื่นความถี่สูง
13 ก.พ. 2562 ประกาศงานจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานหัวใจความดันโลหิต
12 ก.พ. 2562 ประกาศงานจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา แบบภาพตัดขวางด้วยเลเซอร์สแกน
12 ก.พ. 2562 ประกาศงานจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากและกระโหลกศีรษะ
23 ม.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน 2562
04 ก.ค. 2561 จัดซื้อเครื่องมือแพทย์
ข้อมูลที่ 1 ถึงข้อมูลที่ 10 มีทั้งหมด 56 ข้อมูล