ประกวดราคา
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา

กรุณาระบุข้อมูล

ประกวดราคา

วันที่

หัวข้อ

26 พ.ค. 2560 เรื่องจัดหาผู้ให้เช่าเครื่องตรวจและวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ
06 ก.ย. 2559 ประกาศสอบราคาจัดซื้อชุดโคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่แขวนเพดานแบบหลอด LED พร้อมถ่ายทอดสัญญาณภาพ
01 ก.ย. 2559 ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องควบคุมอุณหภมิร่างกายผู้ป่วย
31 มี.ค. 2559 สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ (BOILER) สำหรับอบเครื่องแต่งกายและเครื่องนอนผู้ป่วย
29 มี.ค. 2559 สอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของหัวใจ และระบบไหลเวียนโลหิต
14 มี.ค. 2559 ประกาศสอบราคา ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก
30 ก.ย. 2558 บัญชีรายละเอียดพัสดุในการจัดหา
04 ส.ค. 2558 ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุง
09 ก.ค. 2558 สอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์
09 ก.ค. 2558 สอบราคาซื้อยา
ข้อมูลที่ 1 ถึงข้อมูลที่ 10 มีทั้งหมด 15 ข้อมูล