ประกวดราคา
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา

กรุณาระบุข้อมูล

ประกวดราคา

วันที่

หัวข้อ

13 ก.ย. 2562 ประกาศราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ และอาคารอำนวยการ
12 มิ.ย. 2562 ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก
12 มิ.ย. 2562 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก
07 มิ.ย. 2562 ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก
07 มิ.ย. 2562 ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลแบบที่ 8
25 เม.ย. 2562 ประกาศราคางานจัดซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก
13 ก.พ. 2562 ประกาศงานจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นช็อคเวฟ
13 ก.พ. 2562 ประกาศงานจัดซื้อเครื่องสะลายนิ่วพร้อมกล้องส่องตรวจท่อไต
13 ก.พ. 2562 ประกาศงานจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน
13 ก.พ. 2562 ประกาศงานจัดซื้อเครื่องล้างเครื่องมือด้วยคลื่นความถี่สูง
ข้อมูลที่ 1 ถึงข้อมูลที่ 10 มีทั้งหมด 61 ข้อมูล