หมายเลขโทรศัพท์
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ค้นหาข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์

กรุณาระบุข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

แผนก

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

เวชสารสนเทศ 73004 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73004
องค์กรพยาบาล 73042 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73042
ศูนย์โรคหัวใจ 095-3073347
คลินิกโรคไต 063-9148890
ข้อมูลที่ 61 ถึงข้อมูลที่ 64 มีทั้งหมด 64 ข้อมูล