หมายเลขโทรศัพท์
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ค้นหาข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์

กรุณาระบุข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

แผนก

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

แผนกพลาธิการ 73013 055-258-863
แผนกไตเทียม 73020 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73020
แผนกพยาธิ 73017 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73017
แผนกฝังเข็ม 730102 055-247-919
ศูนย์สลายนิ่ว 73107 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73107
แผนกกายภาพบำบัด 73064 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73064
แผนกทันตกรรม 73029 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73029
ห้องตรวจโรคจักษุกรรม 73121 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73121 หรือ 055-282829
ห้องตรวจโรคจิตเวช 73003 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73003 หรือ 094-1798521
ห้องนวดแผนไทย 73026 055-282-565
ข้อมูลที่ 11 ถึงข้อมูลที่ 20 มีทั้งหมด 64 ข้อมูล