หมายเลขโทรศัพท์
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ค้นหาข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์

กรุณาระบุข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

แผนก

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

ตู้กลางอัตโนมัติ 055-245-070 ถึง 9 055-245-070 ถึง 9
กองอำนวยการ 73009 055-251-130
ผอ.รพ.คนศ. 73132 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73132
หน้าห้อง ผอ.รพ.คนศ. 73111 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73111
รอง ผอ.รพ.คนศ. 73039 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73039
หน้าห้อง รอง ผอ.รพ.ค่ายฯ 73040 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73040
น.ธุรการกำลังพล 73055 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73055
แผนกการเงิน 73037 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73037
น.ส่งกำลัง 73221 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73221
แผนกส่งกำลัง 73000 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73000
ข้อมูลที่ 1 ถึงข้อมูลที่ 10 มีทั้งหมด 64 ข้อมูล