ร่วมงานกับเรา
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ค้นหาข้อมูล ร่วมงานกับเรา

กรุณาระบุข้อมูล

ข้อมูล ไฟล์ร่วมงานกับเรา ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 1 อัตรา

06 ธ.ค. 2560

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีความประสงค์ต้องการรับสมัคร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

- คุณสมบัติ -
• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
• วุฒิการศึกษา จบระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือไอที
• มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบด้วย PHP, MYSQL

- ลักษณะงาน -
• พัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆภายในโรงพยาบาล

- หลักฐานใช้สมัคร -
• รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 ใบ
• สำเนาหลักฐานการศึกษา (วุฒิการศึกษา,Transcript) จำนวน 1 ชุด
• สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
• สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
• สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

- วิธีการสอบ -
• สอบภาคความรู้ความสามารถ (ปฏิบัติ)
• สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

- การสมัคร -
สมัครด้วยตนเอง พร้อมยื่นเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 12-15 ธันวาคม 2560
สอบวันที่ 22 ธันวาคม 2560
(ในเวลาราชการ) ที่ห้องศูนย์พัฒนาคุณภาพ อาคารผู้ป่วยนอก
ชั้น 2 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เบอร์โทรศัพท์ 055-245070 ถึง 9 ต่อ 73035