พลตรี วุฒิไชย อิศระ

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


กระทู้ แจ้งปัญหา


ประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

08 พ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ เงินบริจาคถุงผ้าใส่ยา เรานำมาจัดหาอุปกรณ์การแพทย์


16 ต.ค. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ รับสมัคร "เภสัชกร"ดาวโหลดใบสมัครที่นี่
01 ต.ค. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ การตรวจโรคทหารกองเกิน


01 ต.ค. 2562

ประกาศ ชี้แจงเรื่องยา TAZOCIN แบบฉีด


18 ก.ย. 2562

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักกายภาพบำบัด


ผู้ผ่านการคัดเลือกนักกายภาพบำบัด


ได้แก่


นางสาวจิตราภรณ์ ศรีพูล


สำรอง ได้แก่ นางสาวกมลชนก ด้วงพรมขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัว

และเริ่มทำงานในวันที่ 1 ต.ค. 62

ที่งานธุรการกำลังพล รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เบอร์โทรติดต่อ 055-245070 ต่อ 73064

แผนกเวชกรรมฟื้นฟู

26 ก.ย. 2562

ประชาสัมพันธ์การตรวจโรคทหารกองเกิน13 ก.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ ห้องตรวจโรคหู คอ จมูกและภูมิแพ้


03 ก.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ แพทย์งดออกตรวจ


04 ก.ย. 2562

ประชาสัมพันธ์ ทิศทางองค์กร รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 62


03 ก.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ ห้องตรวจโรคอายุรกรรม


ห้องตรวจโรคอายุรกรรม

แพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน
งดออกตรวจ
วันศุกร์ และ วันเสาร์ เริ่ม เดือนตุลาคม 62 - กันยายน 63
02 ก.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ห้องตรวจโรคระบบทางเดินปัสสาวะ


ห้องตรวจโรคระบบทางเดินปัสสาวะ

พ.อ.ลาภชัย เศรษฐะทัตต์
งดออกตรวจ
วันที่ 12 - 23 ก.ย. 62
เนื่องจากแพทย์ไปราชการ
30 ส.ค. 2562

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก นักเทคนิคการแพทย์


ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์(ลูกจ้างชั่วคราว)

แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ลำดับ รายชื่อ
1 น.ส. อธิพร ทองคำ
2 น.ส.พรเพ็ญ ไชยวงค์
สำรองอันดับ 1 น.ส.ศิยามล บุญทวี
สำรองอันดับ 2 น.ส.ชลธิชา ธรรมจี๋
สำรองอันดับ 3 น.ส.นิรชา ทิมมี


หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 และ 2 ให้ติดต่อ ร.อ.ยุวดี พุทธิวิศิษฎ์ โทร 065-3364614

แผนกพยาธิวิทยา รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

28 ส.ค. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ การสอบคัดเลือกนักกายภาพบำบัด


การสอบคัดเลือกนักกายภาพบำบัด 16 - 17 ก.ย. 62

16 ก.ย.62 สอบข้อเขียน เช้า 9.00 - 12.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่อาคาร 3 ชั้น ตึกอำนวยการ
สอบปฏิบัติ บ่ายเวลา 13.30 - 15.00 น. ณ.ห้องเวชกรรมฟื้นฟู ชั้น 1 ตึกอำนวยการ

17 ก.ย. 62 สอบสัมภาษณ์ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก
เวลา 9.00 - 11.00 น. ณ. ห้องเวชกรรมฟื้นฟูชั้น 1 ตึกอำนวยการ

แผนกเวชกรรมฟื้นฟู รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
26 ส.ค. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ ห้องตรวจโรคหู คอ จมูกและภูมิแพ้


ห้องตรวจโรคหู คอ จมูกและภูมิแพ้
พ.อ.หญิงอัจฉรา ศิริโภคารัตนา
งดออกตรวจวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 และ
งดออกตรวจวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562

ร.อ.จักรกฤษฎิ จันทวานิช
งดออกตรวจในและนอกเวลา
วันที่ 2 - 4 กันยายน 2562
22 ส.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์ แผนกตรวจโรค หู คอ จมูกและภูมิแพ้


แผนกตรวจโรค หู คอ จมูกและภูมิแพ้

เปิดบริการคลินิกนอกเวลา
โดย

นพ. จักรกฤษฎิ จันทวานิช วันจันทร์ เวลา 16.00 - 19.00 น.
นพ. ภูริวัฑฒ์ ศุขโรจน์ วันพฤหัสบดี เวลา 16.00 - 19.00 น.

***ค่าบริการนอกเวลา 200 บาท ***
**ค่าหัตถการนอกเวลา 50 - 200 บาท**
20 ส.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์


เปิดรับสมัคร
นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราว)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. มีใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารประกรอบ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
4. สำเนาผลการเรียน(Transcript)
5. ประวัติโดยย่อ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 ส.ค. 2562
สอบวันที่ 29 ส.ค. 2562
ประการผลสอบวันที่ 30 ส.ค. 2562
เริ่มงาน 2 ก.ย. 2562

ช่องทางการรับสมัคร
1. แผนกพยาธิวิทยา รพ.ค่ายสมเด็จประนเรศวรมหาราช
2. ส่งเอกสารการสมัครทาง E-mail : annsplcmu@gmail.com

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ร.อ.หญิงยุวดี พุทธวิศิษฎ์ โทร. 0653364614
แผนกพยาธิวิทยา รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
08 ส.ค. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ ขยายเวลารับสมัคร นักกายภาพบำบัด


** ขยายเวลารับสมัคร **

-นักกายภาพบำบัด (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา
-ประจำแผนกเวชกรรมฟื้นฟู
- เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา
- เงิน พตส. (ค่าใบประกอบโรคศิลปะ) 1000 บาท

- รับสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

- กำหนดการสอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ 086-466-2660
แผนกเวชกรรมฟื้นฟู ร.พ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
08 ส.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์>>คลิก<<
04 ส.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์


24 ก.ค. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


ห้องตรวจโรคเด็ก

เปิดให้บริการ คลินิกนอกเวลา
ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา
16.00 - 20.00 น.

เริ่มทำการ เดือนสิงหาคม 2562 นี้เป็นต้นไป

24 ก.ค. 2562

ขอเชิญร่วมบูชากองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ขอเชิญร่วมบูชา
รัตนศักดิ์สิทธิ์แห่งแผ่นดิน ยอดพุทธศิลป์ปฏิมา
ยอดมหาราชาวีรราชเจ้า วัตถุมงคล รุ่น ชินราชาเสนารักษ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
080-264-1307 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 16.00 น.
หรือสั่งจองออนไลน์ได้ที่
>>คลิก<<
23 ก.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์


ห้องตรวจโรคระบบทางเดินปัสสาวะ

พ.อ.ลาภชัย เศรษฐะทัตต์
งดออกตรวจ
วันเสาร์ที่ 27 ก.ค. 2562
22 ก.ค. 2562

ประกาศ


ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเภสัชกร (ฝ่ายจัดซื้อ)

1.น.ส.มาลินี สีฟอง
2.น.ส.ศันสนีย์ แทนงิ้ว
3.น.ส.กมลณัฐ อิ่มเพ็ง
4.น.ส.วัชรี คงทอง
5.น.ส.พันนิดา สอนสิน
6.น.ส.อรปรียา อ่อนสำลี
7.น.ส.กิตติพร ทองแทน
8.น.ส.ฐิตวรรณ หลากสุขถม
9.น.ส.ณิชย์ฐกานต์ เมืองมนต์
10.น.ส.นิตยา ศรีฟ้า
11.นายกองรบ พุกเฉย
12.น.ส.กมลลักษณ์ ถนอมกาย
13.น.ส.วนิดา อยู่ประเสริฐ
14.น.ส.ภัศราวรรณ คุ้มแสง

Download คำแนะนำสำหรับการสอบได้ที่นี่ >> Dowload<<
สอบวันที่ 26 ก.ค. 62 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
สถานที่สอบห้องคลังยา ชั้นที่ 4 ตึกเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร5ชั้น)
แผนกเภสัชกรรม รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
11 ก.ค. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


ห้องตรวจโรคหู คอ จมูก และภูมิแพ้

พ.อ.หญิงอัจฉรา ศิริโภคารัตนา
งดออกตรวจ วันจันทร์ที่ 15 ก.ค.62
เนื่องจากแพทย์ไปราชการ
10 ก.ค. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัคร นักกายภาพบำบัด (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา

- รับสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ บัดนี้ - 20 สิงหาคม 2562
- สอบคัดเลือก วันที่ 26-27 สิงหาคม 2562
-ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 30 สิงหาคม 2562

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ 086-466-2660
แผนกเวชกรรมฟื้นฟู ร.พ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
27 มิ.ย. 2562

ประกาศ


27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


23 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


แผนกรังสีกรรม

เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค

คุณสมบัตรดังนี้
เพศ : ชาย/หญิง
วุฒิการศึกษา : รังสีเทคนิค 4 ปี หรือเทียบเท่า
อายุ : 24-35 ปี
ประสบการณ์ : 2 ปี
***เอกสารที่ต้องเตรียมรายละเอียดตามใบสมัคร

***ใบสมัคร คลิก
***กรอกใบสมัครแล้วส่งได้ที่ แผนกธุรการกำลังพล รพ.ค่ายสมเด็จพระนเศวรมหาราช***
27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


สั่งจองออนไลน์ คลิก
27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยเภสัชกร 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
เพศ : หญิง/ชาย
อายุ : 20 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ประกาศณียบัตรวิชาชิพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : ด้านงานเอกสารและอื่น ๆ (หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
คุณสมบัติเฉพาะงาน : คลิก


หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. งานเอกสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านโปรแกรม รพ. และ ระบบ e-GP
2. งานธุรการทั่วไป
3. งานบิบาลผู้ป่วยด้านยา (สามารถจัดจ่ายยาได้)
4. เข้าเวรจ่ายยานอกเวลาราชการและออกหน่วย
5. งานอื่น ๆ ตามที่เภสัชกรมอบหมาย

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริง ในวันสอบสัมภาษณ์)
5. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์
7. สำเนาหลักฐานผ่านเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
8. ใบสมัครงาน แผนกเภสัชกรรม (Dowload ใบสมัคร )
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ส่งเอกสารเป้น PDF File ที่ pharmacynah2018@gmail.com

* Dowload เอกสารพร้อมส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง 28 มิ.ย.62 ภายใน 16.00 น. และนำเอกสารมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

ติดต่อสอบถามการรับสมัครโดยตรงที่แผนกเภสัชกรรม รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โทร. 055-245-304 หัวหน้าเภสัชรรม พ.ท.หญิงบุณฑริกา ฑีฆวาณิช และ น.ส.อัมภิรา กัลยา (เจ้าหน้าที่)

*ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกจากเอกสารที่ส่ง ในวันที่ 19 ก.ค.62*
*สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ งานด้านเอกสาร ในวันที่ 26 ก.ค.62*
07 มิ.ย. 2562

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล 4 มิถุนายน 2562
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล 4 มิถุนายน 2562
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10
แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นำโดย พลตรี วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ตลอดจนคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และลูกจ้าง
รวมทั้ง กำลังพล จากกองพันเสนารักษ์ที่ 4
ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และแปรอักษร เป็นพระปรมาภิไธยย่อ วปร.และ สท.
เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


ประกาศโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เรื่อง หลักเกณฑ์การขอดู และขอสำเนาภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
27 พ.ค. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


ประกาศโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระเนรศวรมหาราช

เรื่อง นโยบายด้านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ดูเพิ่มเติม
27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


11 เม.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


ห้องตรวจโรคหู คอ จมูก และภูมิแพ้
พ.อ.หญิงอัจฉรา ศิริโภคารัตนนา
งดออกตรวจวันพุธที่ 17 เม.ย. 62
และงดออกตรวจวันที่ 25 เม.ย. - 3 พ.ค. 62
เนื่องจากแพทย์ไปราชการ
27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


21 มี.ค. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


ห้องตรวจโรคเด็ก

ระหว่างเดือน พ.ค. 62 ถึง มิ.ย. 62
ทางโรงพยาบาลไม่มีกุมารแพทย์ประจำ
จึงขอ งดรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก
ที่ต้องนอนโรงพยาบาลหลังเวลา 12.00 น.
และนอกเวลาราชการ
27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


05 มี.ค. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


แพทย์ ภูริวัฒฑ์ ศุขโรจน์
งดออกตรวจในเวลาตั้งแต่ 11 มี.ค. - 21 มี.ค. 2562
แต่ออกตรวจนอกเวลา 09.00 - 12.00
ในวันเสาร์ที่ 23 และ 30 มี.ค. 2562
และในวันที่ 20 และ 27 เม.ย. 2562
และวันเสาร์ที่ 4 พ.ค. 2562
29 ม.ค. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


เปิดรับสมัคร นักรังสีการแพทย์ (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 2 ตำแหน่ง

- อายุไม่เกิน 30 ปี
- เพศชาย/หญิง
- อัตราเงินเดือน 17,260 บาท พตส. 1,000 บาท
- จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
พร้อมใบประกอบวิชาชีพ (สามารถสอบย้อนหลังได้)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ 055245070 ต่อ 73002
แผนกรังสีกรรม ร.พ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
08 ม.ค. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


แผนกพยาธิวิทยา เปิดรับสมัคร

นักเทคนิคการแพทย์รายคาบ

เพศชาย จำนวน 1 อัตรา
ติดต่อสอบถามได้ที่ 065-3364614
27 มิ.ย. 2562

ประชาสัมพันธ์


27 ธ.ค. 2561

ประชาสัมพันธ์


โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีความประสงค์ต้องการรับสมัคร

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
2.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
3.เพศหญิง หรือ เพศชาย ซึ่งเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรงดี
4.กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
5.ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป
6.มีจิตบริการ โอบอ้อมอารี มีน้ำใจ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ใผ่เรียนรู้
7.มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน
8.ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษหรืออยู่ระหว่างดำเนินคดีของสภาวิชาชีพและคดีอาญา

เอกสารประกอบการสมัครอย่างละ 2 ฉบับ
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2.สำเนาใบปริญญาบัตร จากสถาบันที่ได้การรับรองการศึกษาที่สำเร็จ
3.สำเนาใบรับรองผลการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (Transcript)
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5.สำเนาทะเบียนบ้าน
6.สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
7.สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า
8.สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เฉพาะตำแหน่ง)
9.สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (กรณีมีประสบการณ์จากหน่วยงานอื่น)
10.ใบรับรองแพทย์ (ประเภทสมัครงาน)
11.ผลการตรวจเลือด : Blood Group, HBs Ag, HBs Ab, Anti-HIV, Varicella
12.ผลการตรวจปัสสาวะ : Urine Pregnancy Test, Urine Amphetamine
13.ผลเอ็กซเรย์ปอด

หมายเหตุ : รายการที่ 11-13 นำมาให้ทางโรงพยาบาลเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานจริง

ส่งใบสมัครพร้อมยืนเอกสารด้วยตนเองที่ แผนกธุรการกำลังพล
ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73009
27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


28 มิ.ย. 2562

โครงการ 'โปรดพกถุงผ้ามารับยาทุกครั้ง' โดย แผนกเภสัชกรรม


21 พ.ค. 2561

แจ้งประชาสัมพันธ์


แจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้ป่วยห้องตรวจโรคเวชศาสตร์ฟื้นฟู

เนื่องด้วยห้องตรวจโรคเวชศาสตร์ฟื้นฟู ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการใหม่
เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 61 เป็นต้นไป ตามวันและเวลาดังนี้

วัน ตรวจ คนไข้ consult รอบเช้า/เวลา ตรวจคนไข้นัด/เวลา
จันทร์ - - -
อังคาร OPD 13.00 13.30-16.00
พุธ EMG 13.00 13.30-16.00
พฤหัสบดี OPD - 13.30-16.00
ศุกร์ EMG(เช้า) - 09.00-12.00
EMG(บ่าย) 13.00 13.30-16.00


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
หมายเลขโทรศัพท์ 055-245070 ต่อ 73139
24 เม.ย. 2561

การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง
ดูเพิ่มเติม
27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


29 ม.ค. 2561

กิจกรรมโครงการสร้างองค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงวัย ให้แก่ครอบครัวกำลังพล กองทัพภาคที่ ๓


วันที่ 19 มกราคม 2561
คุณวนิดา นาคพาณิชย์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก
ประธานเปิดกิจกรรมโครงการสร้างองค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงวัย
ให้แก่ครอบครัวกำลังพล กองทัพภาคที่ ๓
ภายใต้แนวคิดสูงวัยอย่างมีคุณค่า พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อ เพิ่มเติม


30 ส.ค. 2560

แจ้งประชาสัมพันธ์


แจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้ป่วยห้องตรวจโรคหู คอ จมูก และภูมิแพ้

แพทย์ ภูริวัฑฒ์ ศุขโรจน์

ออกตรวจในและนอกเวลา ตามวันและเวลาดังนี้

วัน ในเวลา นอกเวลา หมายเหตุ
จันทร์ 09.00-12.00 น. - -
อังคาร - - เข้าห้องผ่าตัด
พุธ 09.00-12.00 น. - -
 พฤหัสบดี   09.00-12.00 น.   16.00-19.00 น.   ค่าบริการนอกเวลา 200 บาท 
 ค่าหัตถการนอกเวลา 50-200 บาท 
ศุกร์ - - เข้าห้องผ่าตัด
29 พ.ค. 2560

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


28 พ.ค. 2560

แผนการปฐมพยาบาลผู้ป่วย โรคลมร้อน (Heat Stroke) พล.พัฒนาที่ 3 ร่วมกับ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


แผนทดสอบ การปฐมพยาบาลผู้ป่วย โรคลมร้อน (Heat Stroke) พล.พัฒนาที่ 3 ร่วมกับ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

การประเมินผลการปฐมพยาบาลผู้ป่วย โรคลมร้อน (Heat Stroke) โดยคณะ ทีมแพทย์และพยาบาล รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2560 ณ กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลก

กิจกรรม

ประชุมแนวทางการซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟประจำปี 2562

22 มี.ค. 2562พ.ท.หญิง มลฤดี โภคศิริ พร้อมคณะโรงพยาบาล ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมประชุมแนวทางการซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก เนื่องจากโรงพยาบาลต้องมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องมีบทบาทตามที่ได้รับมอบหมาย และรับผิดชอบร่วมกันในการดับเพลิงตลอดจนมีการฝึกซ้อมแผน เพื่อให้มีความรู้ความชํานาญ และมีความพร้อมในการดับเพลิง การป้องกัน การติดต่อ ลุกลาม การช่วยชีวิต การอพยพผู้ป่วย และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ในโรงพยาบาลนับตั้งแต่เริ่มเกิด จนถึงความรุนแรงใหญ่ โดยให้แต่ละแผนกนำเสนอหน้าที่ของบุคคลากรภายในแผนก ในการดับเพลิงและอพยพ นำเสนอขั้นตอนการทำหน้าที่ การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ การปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ


โครงการ Smart Heart

24 เม.ย. 2562พิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กำลังพลที่มีความเสี่ยงโรคหัวใจ โครงการ Smart Heart พ.อ.ปฐม พนัสนอก นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้กระทำพิธีเปิด กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่กำลังพลกองทัพภาคที่ 3 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ที่มีผลการคัดกรองความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ และหลอดเลือด ( ในโครงการ Smart heart ) ขึ้นวันที่ 23 เม.ย.62 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ โดยมีกำลังพลจากหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวนทั้งสิ้น 105 นาย เข้าร่วม โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. ให้ความรู้เรื่อง โรคหัวใจ โดย พ.ท.นพ. เอกวิทย์ หาญกิติพงศ์ไพศาล 2. การวิเคราะห์สุขภาพ ความเสี่ยงโรคหัวใจ การสร้างความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเอง 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับกำลังพล เป็นโรคหัวใจตัวอย่าง (role model) 4. ฐานความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง 4 ฐาน ได้แก่ - ฐาน การใช้ยาที่ถูกต้อง โดยเภสัชกร - ฐาน อาหาร โดย นักโภชนาการ - ฐาน ออกกำลังกาย โดยนักกายภาพ - ฐาน อารมณ์ ความเครียด และบุหรี่โดย นักจิตวิทยา


เสนาสนเทศ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

29 มี.ค. 2560พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรม เสนาสนเทศระหว่างกำลังพลของโรงพยาบาล กับผู้บริหาร โดยได้ชี้แจงแผนการดำเนินงานของโรงพยาบาลรวมถึงตอบข้อสงสัยต่างๆ ของกำลังพล โดยกิจกรรมครั้งนี้กำลังพลได้ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย ประจำวันพุธของสัปดาห์ในคราวเดียวกัน เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 60 ณ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก


เข้าตรวจพื้นที่การดำเนินโครงการตามรอยเท้าพ่อ

21 มี.ค. 2560พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมคณะ พล.ท.หญิง กมลพร สวนสมจิตร สสส.กองทัพไทย เข้าตรวจพื้นที่การดำเนินโครงการตามรอยเท้าพ่อ ตามแผ่นการดำเนินโครงการของ พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 รวมถึงดูพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ หญ้าหวานพืชสมุนไพร เพื่อสุขภาพ ต่อไป เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2560 ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก


คณะ สสส.กองทัพไทย เยี่ยมชมผลการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้

21 มี.ค. 2560คณะกำลังพลกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 เข้าต้อนรับคณะ สสส.กองทัพไทย พล.ท.หญิง กมลพร สวนสมจิตร ผู้จัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพลกองทัพไทย โดยพาเยี่ยมชมผลการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญเศรษฐกิจพอเพียง กองพัททหารปืนใหญ่ที่ 104 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน พาเยี่ยมชมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2560 ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก


ร่วมประชุมแนวทางและปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ

21 มี.ค. 2560พล.ท.หญิง กมลพร สวนสมจิตร ผู้จัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพลกองทัพไทย พร้อมคณะโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมประชุมแนวทางและปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ หญ้าหวานพืชสมุนไพร เพื่อสุขภาพ ก่อนนำเรียนแม่ทัพภาคที่ 3 เพื่อดำเนินการโครงการต่อไป โดยมี พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมประชุมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2560 ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก


ร่วมประชุมแผนการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพล

21 มี.ค. 2560พล.ท.หญิง กมลพร สวนสมจิตร ผู้จัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพลกองทัพไทย พร้อมคณะโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดินทางร่วมประชุมแผนการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพล หญ้าหวานพืชสมุนไพร เพื่อสุขภาพ และปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ โดยมีคณะกองทัพอากาศ นำโดย นาวาอากาศเอก ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ ผู้บังคับการกองบิน 46 พร้อมคณะกำลังพล เป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกองบิน 46 จ.พิษณุโลก


พิธีให้โอวาทและมอบรางวัล บุคลากรเหล่าทหารแพทย์ดีเด่น

06 ม.ค. 2560ขอแสดงความยินดี ให้กับ พ.ท.หญิง มลฤดี โภคศิริ เลขาศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ที่ได้รับรางวัล "บุคลากรดีเด่น" บุคลากรสายแพทย์ ของกองทัพภาคที่ 3 จากกรมแพทย์ทหารบก โดยมี พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม กรมแพทย์ทหารบก จ.กรุงเทพมหานคร


ตรวจพื้นที่จัดตั้ง รพ.สนาม ทบ. ณ ท้องสนามหลวง

16 ธ.ค. 2559พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ รพ.คนศ. และ พ.อ.นรินทร์ เปรมศิริศักดิ์ รอง พญ.ทภ.3 พร้อมด้วยคณะ แพทย์, พยาบาล กำลังพล ทภ.3 เดินทางเข้าตรวจพื้นที่จัดตั้ง รพ.สนาม เพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับเข้าจัดตั้ง รพ.สนาม ในห้วงเวลาต่อไป ของหน่วยงานสายแพทย์ ทภ.3 ในครั้งนี้ พ.อ.ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา รอง ผบ.รร.สร.พบ. พร้อมคณะ พบ. ได้แนะนำสถานที่ในการตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ จัดตั้ง รพ.สนาม ทบ. ณ ท้องสนามหลวง จ.กรุงเทพมหานคร


พิธีประดับยศให้กับกำลังพลของโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

08 ธ.ค. 2559พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กระทำพิธีประดับยศให้กับกำลังพลของโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


ข้อมูลที่ 21 ถึงข้อมูลที่ 30 มีทั้งหมด 160 ข้อมูล

istanbul escort bayan ataköy escort beylikdüzü escort