พลตรี วุฒิไชย อิศระ

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


กระทู้ แจ้งปัญหา


ประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

08 ส.ค. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


** ขยายเวลารับสมัคร **

-นักกายภาพบำบัด (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา
-ประจำแผนกเวชกรรมฟื้นฟู
- เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา
- เงิน พตส. (ค่าใบประกอบโรคศิลปะ) 1000 บาท

- รับสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

- กำหนดการสอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ 086-466-2660
แผนกเวชกรรมฟื้นฟู ร.พ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
08 ส.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์>>คลิก<<
04 ส.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์


31 ก.ค. 2562

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก


ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเภสัชกร (งานจัดซื้อจัดจ้าง)

แผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ลำดับ รายชื่อ
1 นางสาวนิตยา ศรีฟ้า
2 นางสาวณิชย์ฐกานต์ เมืองมนต์
สำรองอันดับ 1 นางสาวมาลินี สีฟอง
สำรองอันดับ 2 นางสาวกมลณัฐ อิ่มเพ็ง


หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 และ 2 ให้มาเริ่มทดลองงานในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 น.

ณ คลังยา ชั้น 4 แผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

24 ก.ค. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


ห้องตรวจโรคเด็ก

เปิดให้บริการ คลินิกนอกเวลา
ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา
16.00 - 20.00 น.

เริ่มทำการ เดือนสิงหาคม 2562 นี้เป็นต้นไป

24 ก.ค. 2562

ขอเชิญร่วมบูชากองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ขอเชิญร่วมบูชา
รัตนศักดิ์สิทธิ์แห่งแผ่นดิน ยอดพุทธศิลป์ปฏิมา
ยอดมหาราชาวีรราชเจ้า วัตถุมงคล รุ่น ชินราชาเสนารักษ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
080-264-1307 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 16.00 น.
หรือสั่งจองออนไลน์ได้ที่
>>คลิก<<
23 ก.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์


ห้องตรวจโรคระบบทางเดินปัสสาวะ

พ.อ.ลาภชัย เศรษฐะทัตต์
งดออกตรวจ
วันเสาร์ที่ 27 ก.ค. 2562
22 ก.ค. 2562

ประกาศ


ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเภสัชกร (ฝ่ายจัดซื้อ)

1.น.ส.มาลินี สีฟอง
2.น.ส.ศันสนีย์ แทนงิ้ว
3.น.ส.กมลณัฐ อิ่มเพ็ง
4.น.ส.วัชรี คงทอง
5.น.ส.พันนิดา สอนสิน
6.น.ส.อรปรียา อ่อนสำลี
7.น.ส.กิตติพร ทองแทน
8.น.ส.ฐิตวรรณ หลากสุขถม
9.น.ส.ณิชย์ฐกานต์ เมืองมนต์
10.น.ส.นิตยา ศรีฟ้า
11.นายกองรบ พุกเฉย
12.น.ส.กมลลักษณ์ ถนอมกาย
13.น.ส.วนิดา อยู่ประเสริฐ
14.น.ส.ภัศราวรรณ คุ้มแสง

Download คำแนะนำสำหรับการสอบได้ที่นี่ >> Dowload<<
สอบวันที่ 26 ก.ค. 62 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
สถานที่สอบห้องคลังยา ชั้นที่ 4 ตึกเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร5ชั้น)
แผนกเภสัชกรรม รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
11 ก.ค. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


ห้องตรวจโรคหู คอ จมูก และภูมิแพ้

พ.อ.หญิงอัจฉรา ศิริโภคารัตนา
งดออกตรวจ วันจันทร์ที่ 15 ก.ค.62
เนื่องจากแพทย์ไปราชการ
10 ก.ค. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัคร นักกายภาพบำบัด (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา

- รับสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ บัดนี้ - 20 สิงหาคม 2562
- สอบคัดเลือก วันที่ 26-27 สิงหาคม 2562
-ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 30 สิงหาคม 2562

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ 086-466-2660
แผนกเวชกรรมฟื้นฟู ร.พ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
27 มิ.ย. 2562

ประกาศ


27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


23 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


แผนกรังสีกรรม

เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค

คุณสมบัตรดังนี้
เพศ : ชาย/หญิง
วุฒิการศึกษา : รังสีเทคนิค 4 ปี หรือเทียบเท่า
อายุ : 24-35 ปี
ประสบการณ์ : 2 ปี
***เอกสารที่ต้องเตรียมรายละเอียดตามใบสมัคร

***ใบสมัคร คลิก
***กรอกใบสมัครแล้วส่งได้ที่ แผนกธุรการกำลังพล รพ.ค่ายสมเด็จพระนเศวรมหาราช***
27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


สั่งจองออนไลน์ คลิก
27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยเภสัชกร 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
เพศ : หญิง/ชาย
อายุ : 20 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ประกาศณียบัตรวิชาชิพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : ด้านงานเอกสารและอื่น ๆ (หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
คุณสมบัติเฉพาะงาน : คลิก


หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. งานเอกสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านโปรแกรม รพ. และ ระบบ e-GP
2. งานธุรการทั่วไป
3. งานบิบาลผู้ป่วยด้านยา (สามารถจัดจ่ายยาได้)
4. เข้าเวรจ่ายยานอกเวลาราชการและออกหน่วย
5. งานอื่น ๆ ตามที่เภสัชกรมอบหมาย

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริง ในวันสอบสัมภาษณ์)
5. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์
7. สำเนาหลักฐานผ่านเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
8. ใบสมัครงาน แผนกเภสัชกรรม (Dowload ใบสมัคร )
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ส่งเอกสารเป้น PDF File ที่ pharmacynah2018@gmail.com

* Dowload เอกสารพร้อมส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง 28 มิ.ย.62 ภายใน 16.00 น. และนำเอกสารมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

ติดต่อสอบถามการรับสมัครโดยตรงที่แผนกเภสัชกรรม รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โทร. 055-245-304 หัวหน้าเภสัชรรม พ.ท.หญิงบุณฑริกา ฑีฆวาณิช และ น.ส.อัมภิรา กัลยา (เจ้าหน้าที่)

*ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกจากเอกสารที่ส่ง ในวันที่ 19 ก.ค.62*
*สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ งานด้านเอกสาร ในวันที่ 26 ก.ค.62*
07 มิ.ย. 2562

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล 4 มิถุนายน 2562
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล 4 มิถุนายน 2562
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10
แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นำโดย พลตรี วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ตลอดจนคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และลูกจ้าง
รวมทั้ง กำลังพล จากกองพันเสนารักษ์ที่ 4
ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และแปรอักษร เป็นพระปรมาภิไธยย่อ วปร.และ สท.
เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


ประกาศโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เรื่อง หลักเกณฑ์การขอดู และขอสำเนาภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
27 พ.ค. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


ประกาศโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระเนรศวรมหาราช

เรื่อง นโยบายด้านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ดูเพิ่มเติม
27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


11 เม.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


ห้องตรวจโรคหู คอ จมูก และภูมิแพ้
พ.อ.หญิงอัจฉรา ศิริโภคารัตนนา
งดออกตรวจวันพุธที่ 17 เม.ย. 62
และงดออกตรวจวันที่ 25 เม.ย. - 3 พ.ค. 62
เนื่องจากแพทย์ไปราชการ
27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


21 มี.ค. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


ห้องตรวจโรคเด็ก

ระหว่างเดือน พ.ค. 62 ถึง มิ.ย. 62
ทางโรงพยาบาลไม่มีกุมารแพทย์ประจำ
จึงขอ งดรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก
ที่ต้องนอนโรงพยาบาลหลังเวลา 12.00 น.
และนอกเวลาราชการ
27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


05 มี.ค. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


แพทย์ ภูริวัฒฑ์ ศุขโรจน์
งดออกตรวจในเวลาตั้งแต่ 11 มี.ค. - 21 มี.ค. 2562
แต่ออกตรวจนอกเวลา 09.00 - 12.00
ในวันเสาร์ที่ 23 และ 30 มี.ค. 2562
และในวันที่ 20 และ 27 เม.ย. 2562
และวันเสาร์ที่ 4 พ.ค. 2562
29 ม.ค. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


เปิดรับสมัคร นักรังสีการแพทย์ (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 2 ตำแหน่ง

- อายุไม่เกิน 30 ปี
- เพศชาย/หญิง
- อัตราเงินเดือน 17,260 บาท พตส. 1,000 บาท
- จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
พร้อมใบประกอบวิชาชีพ (สามารถสอบย้อนหลังได้)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ 055245070 ต่อ 73002
แผนกรังสีกรรม ร.พ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
08 ม.ค. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


แผนกพยาธิวิทยา เปิดรับสมัคร

นักเทคนิคการแพทย์รายคาบ

เพศชาย จำนวน 1 อัตรา
ติดต่อสอบถามได้ที่ 065-3364614
27 มิ.ย. 2562

ประชาสัมพันธ์


27 ธ.ค. 2561

ประชาสัมพันธ์


โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีความประสงค์ต้องการรับสมัคร

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
2.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
3.เพศหญิง หรือ เพศชาย ซึ่งเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรงดี
4.กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
5.ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป
6.มีจิตบริการ โอบอ้อมอารี มีน้ำใจ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ใผ่เรียนรู้
7.มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน
8.ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษหรืออยู่ระหว่างดำเนินคดีของสภาวิชาชีพและคดีอาญา

เอกสารประกอบการสมัครอย่างละ 2 ฉบับ
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2.สำเนาใบปริญญาบัตร จากสถาบันที่ได้การรับรองการศึกษาที่สำเร็จ
3.สำเนาใบรับรองผลการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (Transcript)
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5.สำเนาทะเบียนบ้าน
6.สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
7.สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า
8.สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เฉพาะตำแหน่ง)
9.สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (กรณีมีประสบการณ์จากหน่วยงานอื่น)
10.ใบรับรองแพทย์ (ประเภทสมัครงาน)
11.ผลการตรวจเลือด : Blood Group, HBs Ag, HBs Ab, Anti-HIV, Varicella
12.ผลการตรวจปัสสาวะ : Urine Pregnancy Test, Urine Amphetamine
13.ผลเอ็กซเรย์ปอด

หมายเหตุ : รายการที่ 11-13 นำมาให้ทางโรงพยาบาลเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานจริง

ส่งใบสมัครพร้อมยืนเอกสารด้วยตนเองที่ แผนกธุรการกำลังพล
ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73009
27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


28 มิ.ย. 2562

โครงการ 'โปรดพกถุงผ้ามารับยาทุกครั้ง' โดย แผนกเภสัชกรรม


21 พ.ค. 2561

แจ้งประชาสัมพันธ์


แจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้ป่วยห้องตรวจโรคเวชศาสตร์ฟื้นฟู

เนื่องด้วยห้องตรวจโรคเวชศาสตร์ฟื้นฟู ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการใหม่
เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 61 เป็นต้นไป ตามวันและเวลาดังนี้

วัน ตรวจ คนไข้ consult รอบเช้า/เวลา ตรวจคนไข้นัด/เวลา
จันทร์ - - -
อังคาร OPD 13.00 13.30-16.00
พุธ EMG 13.00 13.30-16.00
พฤหัสบดี OPD - 13.30-16.00
ศุกร์ EMG(เช้า) - 09.00-12.00
EMG(บ่าย) 13.00 13.30-16.00


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
หมายเลขโทรศัพท์ 055-245070 ต่อ 73139
24 เม.ย. 2561

การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง
ดูเพิ่มเติม
27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


29 ม.ค. 2561

กิจกรรมโครงการสร้างองค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงวัย ให้แก่ครอบครัวกำลังพล กองทัพภาคที่ ๓


วันที่ 19 มกราคม 2561
คุณวนิดา นาคพาณิชย์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก
ประธานเปิดกิจกรรมโครงการสร้างองค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงวัย
ให้แก่ครอบครัวกำลังพล กองทัพภาคที่ ๓
ภายใต้แนวคิดสูงวัยอย่างมีคุณค่า พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อ เพิ่มเติม


30 ส.ค. 2560

แจ้งประชาสัมพันธ์


แจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้ป่วยห้องตรวจโรคหู คอ จมูก และภูมิแพ้

แพทย์ ภูริวัฑฒ์ ศุขโรจน์

ออกตรวจในและนอกเวลา ตามวันและเวลาดังนี้

วัน ในเวลา นอกเวลา หมายเหตุ
จันทร์ 09.00-12.00 น. - -
อังคาร - - เข้าห้องผ่าตัด
พุธ 09.00-12.00 น. - -
 พฤหัสบดี   09.00-12.00 น.   16.00-19.00 น.   ค่าบริการนอกเวลา 200 บาท 
 ค่าหัตถการนอกเวลา 50-200 บาท 
ศุกร์ - - เข้าห้องผ่าตัด
29 พ.ค. 2560

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


28 พ.ค. 2560

แผนการปฐมพยาบาลผู้ป่วย โรคลมร้อน (Heat Stroke) พล.พัฒนาที่ 3 ร่วมกับ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


แผนทดสอบ การปฐมพยาบาลผู้ป่วย โรคลมร้อน (Heat Stroke) พล.พัฒนาที่ 3 ร่วมกับ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

การประเมินผลการปฐมพยาบาลผู้ป่วย โรคลมร้อน (Heat Stroke) โดยคณะ ทีมแพทย์และพยาบาล รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2560 ณ กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลก

กิจกรรม

สำรวจประเมินคุณภาพโรงเลี้ยง วันที่ 4

11 มี.ค. 2559ทีมส่งเสริมสุขภาพ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ ออกสำรวจประเมินคุณภาพโรงเลี้ยง, โรงประกอบเลี้ยง โดยถ่ายภาพสถานที่และเก็บตัวอย่าง สารเคมีจากมือเจ้าหน้าที่โรงประกอบเลี้ยง เพื่อนำไปตรวจสอบ พร้อมสรุปคะแนนการประเมินผลต่อไป เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก


สำรวจประเมินคุณภาพโรงเลี้ยง วันที่ 3

10 มี.ค. 2559ทีมส่งเสริมสุขภาพ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ ออกสำรวจประเมินคุณภาพโรงเลี้ยง, โรงประกอบเลี้ยง โดยถ่ายภาพสถานที่และเก็บตัวอย่าง สารเคมีจากมือเจ้าหน้าที่โรงประกอบเลี้ยง เพื่อนำไปตรวจสอบ พร้อมสรุปคะแนนการประเมินผลต่อไป เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก


สำรวจประเมินคุณภาพโรงเลี้ยง วันที่ 2

09 มี.ค. 2559ทีมส่งเสริมสุขภาพ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ ออกสำรวจประเมินคุณภาพโรงเลี้ยง, โรงประกอบเลี้ยง โดยถ่ายภาพสถานที่และเก็บตัวอย่าง สารเคมีจากมือเจ้าหน้าที่โรงประกอบเลี้ยง เพื่อนำไปตรวจสอบ พร้อมสรุปคะแนนการประเมินผลต่อไป เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลก


โครงการรักษ์ไต ไกลโรค 2559

09 มี.ค. 2559แพทย์, พยาบาลและทีมเจ้าหน้าที่ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ วันไตโลก ในหัวข้อ "รักษ์ไต ไกลโรค" ปี 2559 โดยมีกิจกรรม บริการตรวจคัดกรองโรคไตฟรี พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต จากทีมส่งเสริมสุขภาพ และกิจกรรมเสริมสร้างร่างกายเพื่อไตแข็งแรง จากทีมนักกายภาพบำบัด ร่วมถึงวิธีการกินยาอย่างถูกต้องเพื่อรักษาร่างกายจากโรคไต จากทีมเภสัชและทีมจิตเวช เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


ประชุมความเสี่ยง กรณีผู้ป่วยเกิดอาการหมดสติ

08 มี.ค. 2559ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่, ทีมพยาธิ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมทีมศูนย์พัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมประชุมความเสี่ยง กรณีผู้ป่วยเกิดอาการหมดสติขณะรับบริการ เพื่อวางแผนหาแนวทางแก้ปัญหา และวิธีช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างทันท่วงที เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


สำรวจประเมินคุณภาพโรงเลี้ยง วันที่ 1

08 มี.ค. 2559ทีมส่งเสริมสุขภาพ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ ออกสำรวจประเมินคุณภาพโรงเลี้ยง, โรงประกอบเลี้ยง โดยถ่ายภาพสถานที่และเก็บตัวอย่าง สารเคมีจากมือเจ้าหน้าที่โรงประกอบเลี้ยง เพื่อนำไปตรวจสอบ พร้อมสรุปคะแนนการประเมินผลต่อไป เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ ค่ายสฤษดิ์เสนา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก


โครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี 2559

02 มี.ค. 2559ทีมส่งเสริมสุขภาพ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ จัดอบรมแนะแนวหัวข้อ "โครงการอาหารปลอดภัย" โดยให้ความรู้และวิธีปฏิบัติในการประกอบอาหาร อย่างถูกต้องและสะอาดได้มาตรฐานแก่กำลังพลในพื้นที่เขต กองทัพภาคที่ 3 เพื่อเตรียมดำเนินการ รับตรวจโรงเลี้ยงและโรงประกอบเลี้ยงให้ได้ตามมาตรฐาน โครงการอาหารปลอดภัย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกอำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


ตรวจสุขภาพร่างกาย แคดดี้ ประจำปี 2559

02 มี.ค. 2559ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพภาคที่ 3 (สนามกอล์ฟดงภูเกิด) ร่วมกับ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมจัดกิจกรรม ตรวจสุขภาพร่างกาย "แคดดี้" ประจำปี 2559 จัดชุดตรวจนอกพื้นที่ โดยมี ทีมชุดพยาบาล (พัน.ส.23) และทีมชุดพยาบาล,เจ้าหน้าที่ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตามนโยบายผู้บังคับบัญชากองทัพบกที่ห่วงใยสุขภาพกำลังพล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ สนามกอล์ฟดงภูเกิด ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ


สาธิตการใช้งานโปรแกรมสำหรับสถานพยาบาล

01 มี.ค. 2559พล.ต.สิทธิชัย จิตสมจินต์ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดประชุมเพื่อรับฟังการสาธิตการใช้งานโปรแกรมสำหรับสถานพยาบาล และแลกเปลี่ยนความรู้ในการใช้งานของโปรแกรมทั้ง 2 โรงพยาบาล โดยมีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จาก รพ.ค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่ เป็นตัวแทน มานำเสนอโปรแกรม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกอำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


จัดประชุม 5 ส. ของ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

26 ก.พ. 2559ทีม 5 ส. รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นำทีมโดย พ.ท.เอกณัท รณชัช จัดประชุม 5 ส. ของโรงพยาบาล โดยมีตัวแทนจากทุกแผนกเข้าร่วมประชุม เพื่อดำเนินงานมาตรฐาน 5 ส. และการพัฒนาองค์กรสู่โรงพยาบาลชั้นนำ


ข้อมูลที่ 141 ถึงข้อมูลที่ 150 มีทั้งหมด 160 ข้อมูล

istanbul escort bayan ataköy escort beylikdüzü escort