พลตรี วุฒิไชย อิศระ

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


กระทู้ แจ้งปัญหา


ประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

23 เม.ย. 2563

รู้หรือไม่?? จะไปขออนุญาตก็มีสิทธินะ


04 ก.พ. 2563

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักกายภาพบำบัด


27 ม.ค. 2563

ประชาสัมพันธ์การดูแลตนเองและป้องกันโรคปอดอักเสบจาก


27 ธ.ค. 2562

ทหารบกรวมใจ เติมสุข เติมใจ ให้ประชา
27 ธ.ค. 2562

ผลการสอบคัดเลือกบรรจุบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ


ตามที่รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ


เป็นนายทหารชั้นประทวน(อัตราสิบเอก) จำนวน 1 อัตรา


ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.๖๓๑)


ทาง รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสาร

23 ธ.ค. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ


รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ตามที่รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ


เป็นนายทหารชั้นประทวน(อัตราสิบเอก) จำนวน 1 อัตรา


ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.๖๓๑)


ทาง รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสาร

เอกสาร

12 ธ.ค. 2562

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ


รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ


เป็นนายทหารชั้นประทวน(อัตราสิบเอก)


ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.๖๓๑)


รายละเอีนดดังเอกสารแนบ รายละเอียด

08 พ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ เงินบริจาคถุงผ้าใส่ยา เรานำมาจัดหาอุปกรณ์การแพทย์


16 ต.ค. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ รับสมัคร "เภสัชกร"ดาวโหลดใบสมัครที่นี่
01 ต.ค. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ การตรวจโรคทหารกองเกิน


01 ต.ค. 2562

ประกาศ ชี้แจงเรื่องยา TAZOCIN แบบฉีด


18 ก.ย. 2562

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักกายภาพบำบัด


ผู้ผ่านการคัดเลือกนักกายภาพบำบัด


ได้แก่


นางสาวจิตราภรณ์ ศรีพูล


สำรอง ได้แก่ นางสาวกมลชนก ด้วงพรมขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัว

และเริ่มทำงานในวันที่ 1 ต.ค. 62

ที่งานธุรการกำลังพล รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เบอร์โทรติดต่อ 055-245070 ต่อ 73064

แผนกเวชกรรมฟื้นฟู

26 ก.ย. 2562

ประชาสัมพันธ์การตรวจโรคทหารกองเกิน13 ก.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ ห้องตรวจโรคหู คอ จมูกและภูมิแพ้


03 ก.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ แพทย์งดออกตรวจ


04 ก.ย. 2562

ประชาสัมพันธ์ ทิศทางองค์กร รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 62


03 ก.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ ห้องตรวจโรคอายุรกรรม


ห้องตรวจโรคอายุรกรรม

แพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน
งดออกตรวจ
วันศุกร์ และ วันเสาร์ เริ่ม เดือนตุลาคม 62 - กันยายน 63
02 ก.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ห้องตรวจโรคระบบทางเดินปัสสาวะ


ห้องตรวจโรคระบบทางเดินปัสสาวะ

พ.อ.ลาภชัย เศรษฐะทัตต์
งดออกตรวจ
วันที่ 12 - 23 ก.ย. 62
เนื่องจากแพทย์ไปราชการ
30 ส.ค. 2562

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก นักเทคนิคการแพทย์


ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์(ลูกจ้างชั่วคราว)

แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ลำดับ รายชื่อ
1 น.ส. อธิพร ทองคำ
2 น.ส.พรเพ็ญ ไชยวงค์
สำรองอันดับ 1 น.ส.ศิยามล บุญทวี
สำรองอันดับ 2 น.ส.ชลธิชา ธรรมจี๋
สำรองอันดับ 3 น.ส.นิรชา ทิมมี


หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 และ 2 ให้ติดต่อ ร.อ.ยุวดี พุทธิวิศิษฎ์ โทร 065-3364614

แผนกพยาธิวิทยา รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

28 ส.ค. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ การสอบคัดเลือกนักกายภาพบำบัด


การสอบคัดเลือกนักกายภาพบำบัด 16 - 17 ก.ย. 62

16 ก.ย.62 สอบข้อเขียน เช้า 9.00 - 12.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่อาคาร 3 ชั้น ตึกอำนวยการ
สอบปฏิบัติ บ่ายเวลา 13.30 - 15.00 น. ณ.ห้องเวชกรรมฟื้นฟู ชั้น 1 ตึกอำนวยการ

17 ก.ย. 62 สอบสัมภาษณ์ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก
เวลา 9.00 - 11.00 น. ณ. ห้องเวชกรรมฟื้นฟูชั้น 1 ตึกอำนวยการ

แผนกเวชกรรมฟื้นฟู รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
26 ส.ค. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ ห้องตรวจโรคหู คอ จมูกและภูมิแพ้


ห้องตรวจโรคหู คอ จมูกและภูมิแพ้
พ.อ.หญิงอัจฉรา ศิริโภคารัตนา
งดออกตรวจวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 และ
งดออกตรวจวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562

ร.อ.จักรกฤษฎิ จันทวานิช
งดออกตรวจในและนอกเวลา
วันที่ 2 - 4 กันยายน 2562
22 ส.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์ แผนกตรวจโรค หู คอ จมูกและภูมิแพ้


แผนกตรวจโรค หู คอ จมูกและภูมิแพ้

เปิดบริการคลินิกนอกเวลา
โดย

นพ. จักรกฤษฎิ จันทวานิช วันจันทร์ เวลา 16.00 - 19.00 น.
นพ. ภูริวัฑฒ์ ศุขโรจน์ วันพฤหัสบดี เวลา 16.00 - 19.00 น.

***ค่าบริการนอกเวลา 200 บาท ***
**ค่าหัตถการนอกเวลา 50 - 200 บาท**
20 ส.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์


เปิดรับสมัคร
นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราว)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. มีใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารประกรอบ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
4. สำเนาผลการเรียน(Transcript)
5. ประวัติโดยย่อ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 ส.ค. 2562
สอบวันที่ 29 ส.ค. 2562
ประการผลสอบวันที่ 30 ส.ค. 2562
เริ่มงาน 2 ก.ย. 2562

ช่องทางการรับสมัคร
1. แผนกพยาธิวิทยา รพ.ค่ายสมเด็จประนเรศวรมหาราช
2. ส่งเอกสารการสมัครทาง E-mail : annsplcmu@gmail.com

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ร.อ.หญิงยุวดี พุทธวิศิษฎ์ โทร. 0653364614
แผนกพยาธิวิทยา รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
08 ส.ค. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ ขยายเวลารับสมัคร นักกายภาพบำบัด


** ขยายเวลารับสมัคร **

-นักกายภาพบำบัด (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา
-ประจำแผนกเวชกรรมฟื้นฟู
- เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา
- เงิน พตส. (ค่าใบประกอบโรคศิลปะ) 1000 บาท

- รับสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

- กำหนดการสอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ 086-466-2660
แผนกเวชกรรมฟื้นฟู ร.พ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
08 ส.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์>>คลิก<<
04 ส.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์


24 ก.ค. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


ห้องตรวจโรคเด็ก

เปิดให้บริการ คลินิกนอกเวลา
ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา
16.00 - 20.00 น.

เริ่มทำการ เดือนสิงหาคม 2562 นี้เป็นต้นไป

24 ก.ค. 2562

ขอเชิญร่วมบูชากองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ขอเชิญร่วมบูชา
รัตนศักดิ์สิทธิ์แห่งแผ่นดิน ยอดพุทธศิลป์ปฏิมา
ยอดมหาราชาวีรราชเจ้า วัตถุมงคล รุ่น ชินราชาเสนารักษ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
080-264-1307 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 16.00 น.
หรือสั่งจองออนไลน์ได้ที่
>>คลิก<<
23 ก.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์


ห้องตรวจโรคระบบทางเดินปัสสาวะ

พ.อ.ลาภชัย เศรษฐะทัตต์
งดออกตรวจ
วันเสาร์ที่ 27 ก.ค. 2562
22 ก.ค. 2562

ประกาศ


ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเภสัชกร (ฝ่ายจัดซื้อ)

1.น.ส.มาลินี สีฟอง
2.น.ส.ศันสนีย์ แทนงิ้ว
3.น.ส.กมลณัฐ อิ่มเพ็ง
4.น.ส.วัชรี คงทอง
5.น.ส.พันนิดา สอนสิน
6.น.ส.อรปรียา อ่อนสำลี
7.น.ส.กิตติพร ทองแทน
8.น.ส.ฐิตวรรณ หลากสุขถม
9.น.ส.ณิชย์ฐกานต์ เมืองมนต์
10.น.ส.นิตยา ศรีฟ้า
11.นายกองรบ พุกเฉย
12.น.ส.กมลลักษณ์ ถนอมกาย
13.น.ส.วนิดา อยู่ประเสริฐ
14.น.ส.ภัศราวรรณ คุ้มแสง

Download คำแนะนำสำหรับการสอบได้ที่นี่ >> Dowload<<
สอบวันที่ 26 ก.ค. 62 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
สถานที่สอบห้องคลังยา ชั้นที่ 4 ตึกเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร5ชั้น)
แผนกเภสัชกรรม รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
11 ก.ค. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


ห้องตรวจโรคหู คอ จมูก และภูมิแพ้

พ.อ.หญิงอัจฉรา ศิริโภคารัตนา
งดออกตรวจ วันจันทร์ที่ 15 ก.ค.62
เนื่องจากแพทย์ไปราชการ
10 ก.ค. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัคร นักกายภาพบำบัด (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา

- รับสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ บัดนี้ - 20 สิงหาคม 2562
- สอบคัดเลือก วันที่ 26-27 สิงหาคม 2562
-ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 30 สิงหาคม 2562

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ 086-466-2660
แผนกเวชกรรมฟื้นฟู ร.พ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
27 มิ.ย. 2562

ประกาศ


27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


23 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


แผนกรังสีกรรม

เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค

คุณสมบัตรดังนี้
เพศ : ชาย/หญิง
วุฒิการศึกษา : รังสีเทคนิค 4 ปี หรือเทียบเท่า
อายุ : 24-35 ปี
ประสบการณ์ : 2 ปี
***เอกสารที่ต้องเตรียมรายละเอียดตามใบสมัคร

***ใบสมัคร คลิก
***กรอกใบสมัครแล้วส่งได้ที่ แผนกธุรการกำลังพล รพ.ค่ายสมเด็จพระนเศวรมหาราช***
27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


สั่งจองออนไลน์ คลิก
27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยเภสัชกร 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
เพศ : หญิง/ชาย
อายุ : 20 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ประกาศณียบัตรวิชาชิพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : ด้านงานเอกสารและอื่น ๆ (หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
คุณสมบัติเฉพาะงาน : คลิก


หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. งานเอกสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านโปรแกรม รพ. และ ระบบ e-GP
2. งานธุรการทั่วไป
3. งานบิบาลผู้ป่วยด้านยา (สามารถจัดจ่ายยาได้)
4. เข้าเวรจ่ายยานอกเวลาราชการและออกหน่วย
5. งานอื่น ๆ ตามที่เภสัชกรมอบหมาย

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริง ในวันสอบสัมภาษณ์)
5. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์
7. สำเนาหลักฐานผ่านเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
8. ใบสมัครงาน แผนกเภสัชกรรม (Dowload ใบสมัคร )
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ส่งเอกสารเป้น PDF File ที่ pharmacynah2018@gmail.com

* Dowload เอกสารพร้อมส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง 28 มิ.ย.62 ภายใน 16.00 น. และนำเอกสารมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

ติดต่อสอบถามการรับสมัครโดยตรงที่แผนกเภสัชกรรม รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โทร. 055-245-304 หัวหน้าเภสัชรรม พ.ท.หญิงบุณฑริกา ฑีฆวาณิช และ น.ส.อัมภิรา กัลยา (เจ้าหน้าที่)

*ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกจากเอกสารที่ส่ง ในวันที่ 19 ก.ค.62*
*สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ งานด้านเอกสาร ในวันที่ 26 ก.ค.62*
07 มิ.ย. 2562

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล 4 มิถุนายน 2562
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล 4 มิถุนายน 2562
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10
แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นำโดย พลตรี วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ตลอดจนคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และลูกจ้าง
รวมทั้ง กำลังพล จากกองพันเสนารักษ์ที่ 4
ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และแปรอักษร เป็นพระปรมาภิไธยย่อ วปร.และ สท.
เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


ประกาศโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เรื่อง หลักเกณฑ์การขอดู และขอสำเนาภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
27 พ.ค. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


ประกาศโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระเนรศวรมหาราช

เรื่อง นโยบายด้านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ดูเพิ่มเติม
27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


11 เม.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


ห้องตรวจโรคหู คอ จมูก และภูมิแพ้
พ.อ.หญิงอัจฉรา ศิริโภคารัตนนา
งดออกตรวจวันพุธที่ 17 เม.ย. 62
และงดออกตรวจวันที่ 25 เม.ย. - 3 พ.ค. 62
เนื่องจากแพทย์ไปราชการ
27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


21 มี.ค. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


ห้องตรวจโรคเด็ก

ระหว่างเดือน พ.ค. 62 ถึง มิ.ย. 62
ทางโรงพยาบาลไม่มีกุมารแพทย์ประจำ
จึงขอ งดรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก
ที่ต้องนอนโรงพยาบาลหลังเวลา 12.00 น.
และนอกเวลาราชการ
27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


05 มี.ค. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


แพทย์ ภูริวัฒฑ์ ศุขโรจน์
งดออกตรวจในเวลาตั้งแต่ 11 มี.ค. - 21 มี.ค. 2562
แต่ออกตรวจนอกเวลา 09.00 - 12.00
ในวันเสาร์ที่ 23 และ 30 มี.ค. 2562
และในวันที่ 20 และ 27 เม.ย. 2562
และวันเสาร์ที่ 4 พ.ค. 2562
29 ม.ค. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


เปิดรับสมัคร นักรังสีการแพทย์ (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 2 ตำแหน่ง

- อายุไม่เกิน 30 ปี
- เพศชาย/หญิง
- อัตราเงินเดือน 17,260 บาท พตส. 1,000 บาท
- จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
พร้อมใบประกอบวิชาชีพ (สามารถสอบย้อนหลังได้)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ 055245070 ต่อ 73002
แผนกรังสีกรรม ร.พ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
08 ม.ค. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


แผนกพยาธิวิทยา เปิดรับสมัคร

นักเทคนิคการแพทย์รายคาบ

เพศชาย จำนวน 1 อัตรา
ติดต่อสอบถามได้ที่ 065-3364614
27 มิ.ย. 2562

ประชาสัมพันธ์


27 ธ.ค. 2561

ประชาสัมพันธ์


โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีความประสงค์ต้องการรับสมัคร

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
2.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
3.เพศหญิง หรือ เพศชาย ซึ่งเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรงดี
4.กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
5.ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป
6.มีจิตบริการ โอบอ้อมอารี มีน้ำใจ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ใผ่เรียนรู้
7.มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน
8.ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษหรืออยู่ระหว่างดำเนินคดีของสภาวิชาชีพและคดีอาญา

เอกสารประกอบการสมัครอย่างละ 2 ฉบับ
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2.สำเนาใบปริญญาบัตร จากสถาบันที่ได้การรับรองการศึกษาที่สำเร็จ
3.สำเนาใบรับรองผลการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (Transcript)
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5.สำเนาทะเบียนบ้าน
6.สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
7.สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า
8.สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เฉพาะตำแหน่ง)
9.สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (กรณีมีประสบการณ์จากหน่วยงานอื่น)
10.ใบรับรองแพทย์ (ประเภทสมัครงาน)
11.ผลการตรวจเลือด : Blood Group, HBs Ag, HBs Ab, Anti-HIV, Varicella
12.ผลการตรวจปัสสาวะ : Urine Pregnancy Test, Urine Amphetamine
13.ผลเอ็กซเรย์ปอด

หมายเหตุ : รายการที่ 11-13 นำมาให้ทางโรงพยาบาลเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานจริง

ส่งใบสมัครพร้อมยืนเอกสารด้วยตนเองที่ แผนกธุรการกำลังพล
ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73009
27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


28 มิ.ย. 2562

โครงการ 'โปรดพกถุงผ้ามารับยาทุกครั้ง' โดย แผนกเภสัชกรรม


21 พ.ค. 2561

แจ้งประชาสัมพันธ์


แจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้ป่วยห้องตรวจโรคเวชศาสตร์ฟื้นฟู

เนื่องด้วยห้องตรวจโรคเวชศาสตร์ฟื้นฟู ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการใหม่
เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 61 เป็นต้นไป ตามวันและเวลาดังนี้

วัน ตรวจ คนไข้ consult รอบเช้า/เวลา ตรวจคนไข้นัด/เวลา
จันทร์ - - -
อังคาร OPD 13.00 13.30-16.00
พุธ EMG 13.00 13.30-16.00
พฤหัสบดี OPD - 13.30-16.00
ศุกร์ EMG(เช้า) - 09.00-12.00
EMG(บ่าย) 13.00 13.30-16.00


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
หมายเลขโทรศัพท์ 055-245070 ต่อ 73139
24 เม.ย. 2561

การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง
ดูเพิ่มเติม
27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์


29 ม.ค. 2561

กิจกรรมโครงการสร้างองค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงวัย ให้แก่ครอบครัวกำลังพล กองทัพภาคที่ ๓


วันที่ 19 มกราคม 2561
คุณวนิดา นาคพาณิชย์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก
ประธานเปิดกิจกรรมโครงการสร้างองค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงวัย
ให้แก่ครอบครัวกำลังพล กองทัพภาคที่ ๓
ภายใต้แนวคิดสูงวัยอย่างมีคุณค่า พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

27 มิ.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อ เพิ่มเติม


30 ส.ค. 2560

แจ้งประชาสัมพันธ์


แจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้ป่วยห้องตรวจโรคหู คอ จมูก และภูมิแพ้

แพทย์ ภูริวัฑฒ์ ศุขโรจน์

ออกตรวจในและนอกเวลา ตามวันและเวลาดังนี้

วัน ในเวลา นอกเวลา หมายเหตุ
จันทร์ 09.00-12.00 น. - -
อังคาร - - เข้าห้องผ่าตัด
พุธ 09.00-12.00 น. - -
 พฤหัสบดี   09.00-12.00 น.   16.00-19.00 น.   ค่าบริการนอกเวลา 200 บาท 
 ค่าหัตถการนอกเวลา 50-200 บาท 
ศุกร์ - - เข้าห้องผ่าตัด
29 พ.ค. 2560

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


28 พ.ค. 2560

แผนการปฐมพยาบาลผู้ป่วย โรคลมร้อน (Heat Stroke) พล.พัฒนาที่ 3 ร่วมกับ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


แผนทดสอบ การปฐมพยาบาลผู้ป่วย โรคลมร้อน (Heat Stroke) พล.พัฒนาที่ 3 ร่วมกับ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

การประเมินผลการปฐมพยาบาลผู้ป่วย โรคลมร้อน (Heat Stroke) โดยคณะ ทีมแพทย์และพยาบาล รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2560 ณ กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลก

กิจกรรม

รพ.ค่ายค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้าร่วมพิธีเปิด การประกวดผลงาน KM ระดับ ทบ. ในโครงการมหกรรมการจัดการความรู้ KM ทภ.3 ประจำปี 2562

09 ก.ย. 2562เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 9.00 น. พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพ.อ.อนุรัฐ ตันติจารุกร รองผอ.รพ.ค่ายค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้าร่วมพิธีเปิด การประกวดผลงาน KM ระดับ ทบ. ในโครงการมหกรรมการจัดการความรู้ KM ทภ.3 ประจำปี 2562 โดยมี พล.ต. ธัฐธร ศรศาสตร์ปรีชา เสธ.ทน.3 เป็นประธานในพิธีเปิด และหลังจากนั้น เวลา 10.00 น. พล.ท. ฉลองชัย ชัยยะคำ มทภ.3 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการนำเสนอผลงาน KM ของหน่วยงานภายในกองทัพภาคที่ 3 และบุคลากรของทางรพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวร ได้แก่ พ.ท.หญิงมลฤดี โภคศิริ ได้รับรางวัลผู้ประสานงานการจัดการความรู้ในระดับกองทัพภาคที่ 3 และกองทัพบก และ พ.ท.หญิงธิดาพร สุขเกิด ได้รับรางวัลการพัฒนาคุณภาพดีเลิศ ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พล.


ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

09 ก.ย. 2562ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเข้าร่วม “ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ 87 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2562 ”

14 ส.ค. 2562วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 น. โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เข้าร่วม “ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ 87 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2562 ” ที่จัดขึ้นโดยกองทัพภาคที่ 3 โดยมีพลตรี วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พันเอกพิเศษ อนุรัฐ ตันติจารุกร รองผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกำลังพลของทางรพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สโมสรบันเทิงทัพ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์คูเมือง บริเวณหน้าโรงเรียนจ่านกร้อง

12 ส.ค. 2562พลตรี วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกับคณะจิตอาสาพระราชทาน 904 พัฒนาปรับภูมิทัศน์คูเมือง บริเวณหน้าโรงเรียนจ่านกร้อง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก


โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดกิจกรรม " อบรมระเบียบงานสารบรรณ และแนวทางการเขียนหนังสือราชการ "

07 ส.ค. 2562เมื่อวันอังคารที่6 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ทางแผนกธุรการกำลังพล โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้จัดกิจกรรม " อบรมระเบียบงานสารบรรณ และแนวทางการเขียนหนังสือราชการ " โดยมี พลตรี วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาท แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึก อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และบุคลากรของทางโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะ

05 ส.ค. 2562เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562 พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และบุคลากรของทางโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะ ร่วมพูดคุยและเสวนาเพื่อหาแนวทางป้องกัน และควบคุมโรคมาลาเรีย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีสมโภชพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เหรียญพระพุทธชินราช - สมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่น "ชินราชาเสนารักษ์"

31 ก.ค. 2562เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 16.30 น. ทางโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้จัดพิธีสมโภชพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เหรียญพระพุทธชินราช - สมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่น "ชินราชาเสนารักษ์" รัตนศักดิ์สิทธิ์แห่งแผ่นดิน ยอดพุทธศิลป์ปฏิมา ยอดมหาราชาวีรราชเจ้า โดยมี พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมีการร่ายรำจากกำลังพลของทาง โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชร่วมแสดงด้วย และยังมีการแสดงฟันดาบ และศิลปะป้องกันตัว ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


รงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดมังคลาภิเษก พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เหรียญพระพุทธชินราช - สมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่น "ชินราชาเสนารักษ์"

31 ก.ค. 2562เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2562 พล.อ.ศิริ ศิวะพันธุ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีมังคลาภิเษก พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเหรียญ รุ่น" ชินราชาเสนารักษ์ " รัตนศักดิ์สิทธิ์แห่งแผ่นดิน ยอดพุทธศิลป์ปฏิมา ยอดมหาราชาวีรราชเจ้า ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก


โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เข้าร่วม “ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ”

30 ก.ค. 2562วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.30 น. โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เข้าร่วม “ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ” ที่จัดขึ้นโดยกองทัพภาคที่ 3โดยมีพลตรี วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พันเอกพิเศษ อนุรัฐ ตันติจารุกร รองผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกำลังพลของ ทาง รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สโมสรบันเทิงทัพ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้จัดกิจกรรมอบรม " ระบบสำรวจและคัดกรองความเสี่ยง ต่อสุขภาพประจำปี 2562 " ขึ้นเพื่อสร้างความรู้และ และความเข้าใจในการกรอกข้อมูลออนไลน์

30 ก.ค. 2562เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ทางโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้จัดกิจกรรมอบรม " ระบบสำรวจและคัดกรองความเสี่ยง ต่อสุขภาพประจำปี 2562 " ขึ้นเพื่อสร้างความรู้และ และความเข้าใจในการกรอกข้อมูลออนไลน์ โดยมีตัวแทนจากค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ค่ายค่ายสฤษดิ์เสนา และค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึก อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


ข้อมูลที่ 1 ถึงข้อมูลที่ 10 มีทั้งหมด 182 ข้อมูล