ตารางแพทย์ออกตรวจ
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัน / เวลา ห้องตรวจ
อายุรกรรม ศูนย์โรคหัวใจ คลินิกโรคไต โรคทางเดินอาหาร ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ จักษุ
จันทร์ ในเวลา
09.00-12.00
นพ.ปฐม
นพ.วิโรจน์
นพ.ณัฐพงษ์
นพ.เจริญยศ
นพ.เอกวิทย์
นพ.นรวีร์
นพ.สรารักษ์
นพ.นพนันท์
นพ.ลาภชัย
นพ.วศะ
นพ.รัฐพล

นอกเวลา

นพ.นรวีร์
(17.00-19.00)
ส่องกระเพาะอาหาร
(08.30-09.00)


นพ.สูรย์
(16.00-19.00)
นพ.วิกร
(16.00-19.00)
อังคาร ในเวลา
09.00-12.00
นพ.เจริญยศ
นพ.วิโรจน์
นพ.ณัฐพงษ์
นพ.ปฐม
นพ.เอกวิทย์
นพ.นรวีร์
นพ.สรารักษ์
นพ.อำพล

นพ.สูรย์
(09.00-16.00)
นพ.วิกร
นอกเวลา นพ.ณัฐพงษ์
(17.00-19.00)พุธ ในเวลา
09.00-12.00
นพ.ปฐม
นพ.วิโรจน์
นพ.ณัฐพงษ์
นพ.เจริญยศ
นพ.เอกวิทย์
นพ.นรวีร์
นพ.สรารักษ์

นพ.ลาภชัย
นพ.วศะ
นพ.อนุรัฐ

นอกเวลา


ส่องกระเพาะอาหาร
(08.30-09.00)


นพ.วศะ
(17.00-19.00)
นพ.วิกร
(16.00-19.00)
พฤหัสบดี ในเวลา
09.00-12.00
นพ.เจริญยศ
นพ.ปฐม
นพ.วิโรจน์
นพ.ณัฐพงษ์
นพ.เอกวิทย์
นพ.นรวีร์
นพ.สรารักษ์
นพ.นพนันท์

นพ.รัฐพล
นพ.วิกร
นอกเวลา
นพ.เอกวิทย์
(17.00-19.00)
นพ.นรวีร์
(17.00-19.00)

ศุกร์ ในเวลา
09.00-12.00
นพ.ปฐม
นพ.ณัฐพงษ์
นพ.วิโรจน์
นพ.เจริญยศ
นพ.เอกวิทย์
นพ.นรวีร์
นพ.สรารักษ์
นพ.อำพล

นพ.สูรย์
นพ.อนุรัฐ

นอกเวลา นพ.วิโรจน์
ส่องกระเพาะอาหาร


ส่องลำไส้ใหญ่
(13.00-16.00)
เสาร์ นอกเวลา นพ.วิโรจน์
(09.00-12.00)
นพ.ลาภชัย
(09.00-12.00)
นพ.สูรย์
(09.00-12.00)

อาทิตย์ นอกเวลา นพ.วิโรจน์
(09.00-12.00)

นพ.ศุภโชค
(09.00-12.00)

วัน / เวลา ห้องตรวจ
จิตเวช ทันตกรรม หู คอ จมูก ภูมิแพ้ กุมารเวช สูติ-นรีเวช เวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบำบัด แพทย์แผนจีน (ฝังเข็ม) นวดแผนไทย
จันทร์ ในเวลา
09.00-12.00
นพ.วัชระ
(09.00-12.00)
(13.00-15.00)
ทพ.ชำนาญ
ทพ.ฉัตรชัย
ทพญ.โสรยา
พญ.อัจฉรา
นพ.ภูริวัฑฒ์
พญ.ศิริพร
นพ.ทิม
นพ.กฤติกา

นักกายภาพ
(08.30-15.30)
นพ.เอกณัท
08.30-15.30
นอกเวลา
ทพ.ฉัตรชัย
(16.00-20.00)
นักกายภาพ
(16.00-19.00)


อังคาร ในเวลา
09.00-12.00
นพ.วัชระ
ทพ.ชำนาญ
ทพ.ฉัตรชัย
ทพญ.โสรยา
เฉพาะนัด
รับวัคซีน
พญ.ศิริพร
นพ.ทิม
นพ.กำพล
(09.00-15.00)
นพ.เหมวรุณ
(09.00-12.00)
(13.00-16.00)
นักกายภาพ
(08.30-15.30)
นพ.สาโรจน์
08.30-15.30
นอกเวลา
ทพ.ฉัตรชัย
(16.00-20.00)

รับวัคซีน
(13.00-15.00)
นพ.กฤติกา
(16.00-19.00)

นักกายภาพ
(16.00-19.00)

16.30-19.30
พุธ ในเวลา
09.00-12.00
นพ.วัชระ
ทพ.ชำนาญ
ทพ.ฉัตรชัย
ทพญ.โสรยา
พญ.อัจฉรา
นพ.ภูริวัฑฒ์
พญ.ศิริพร
นพ.ทิม
นพ.กฤติกา
นพ.เหมวรุณ
นักกายภาพ
(08.30-15.30)
นพ.สาโรจน์
08.30-15.30
นอกเวลา
ทพ.ฉัตรชัย
(16.00-20.00)
นักกายภาพ
(16.00-19.00)


พฤหัสบดี ในเวลา
09.00-12.00
กิจกรรมบำบัด
ทพ.ชำนาญ
ทพ.ฉัตรชัย
ทพญ.โสรยา
พญ.อัจฉรา
นพ.ภูริวัฑฒ์
พญ.ศิริพร
นพ.ทิม
นพ.กำพล
นพ.เหมวรุณ
นักกายภาพ
(08.30-15.30)
นพ.สมนึก
08.30-15.30
นอกเวลา
ทพ.ฉัตรชัย
(16.00-20.00)
นพ.ภูริวัฑฒ์
(17.00-19.00)
นพ.ทิม
(17.00-19.00)

นพ.เหมวรุณ
(16.00-19.00)
นักกายภาพ
(16.00-19.00)
นพ.เอกณัท
(16.00-20.00)
16.30-19.30
ศุกร์ ในเวลา
09.00-12.00
นพ.วัชระ
ทพ.ชำนาญ
ทพ.ฉัตรชัย
ทพญ.โสรยา
พญ.อัจฉรา
พญ.ศิริพร
นพ.ทิม
นพ.สมนึก
นพ.เหมวรุณ
นักกายภาพ
(08.30-15.30)
นพ.สาโรจน์
08.30-15.30
นอกเวลา
เสาร์ นอกเวลา นพ.วัชระ
(09.00-12.00)
ทพ.ฉัตรชัย
(09.00-16.00)นพ.เหมวรุณ
(09.00-12.00)
นักกายภาพ
(08.00-12.00)
นพ.เอกณัท
(09.00-12.00)
08.30-13.00
อาทิตย์ นอกเวลา

นักกายภาพ
(08.00-12.00)
นพ.สมนึก
(09.00-12.00)