กิจกรรม
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ค้นหาข้อมูล กิจกรรม

กรุณาระบุข้อมูล

กิจกรรม

การนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องของหน่วยงาน

30 พ.ค. 2562วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดประชุมการนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องของหน่วยงาน โดยมี พ.ท.หญิง มลฤดี โภคศิริ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ภาพกิจกรรม