กิจกรรม
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ค้นหาข้อมูล กิจกรรม

กรุณาระบุข้อมูล

กิจกรรม

ประชุมรายงานความเสี่ยงหรืออุบัติการณ์

24 พ.ค. 2562วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดประชุมรายงานความเสี่ยงหรืออุบัติการณ์ โดยมี พ.ท.หญิง มลฤดี โภคศิริ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมประชุม ณ ตึกอำนวยการ  โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ภาพกิจกรรม