กิจกรรม
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ค้นหาข้อมูล กิจกรรม

กรุณาระบุข้อมูล

กิจกรรม

การประชุม การเตรียมการสอบคัดเลือก น.สัญญาบัตร คุณวุฒิพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2562

16 พ.ค. 2562พ.อ.ชัยเนตรอาร์ เนตรพิชิต เป็นประธานการประชุม การเตรียมการสอบคัดเลือก น.สัญญาบัตร คุณวุฒิพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2562 ณ.ห้องประชุมพุทธนเรศว์ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กำหนดการสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรคุณวุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต วันที่ 28 พ.ค. 2562 ณ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ภาพกิจกรรม