กิจกรรม
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ค้นหาข้อมูล กิจกรรม

กรุณาระบุข้อมูล

กิจกรรม

พิธีเปิดกรวยถวายพระราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล

07 พ.ค. 2562วันที่ 6 พ.ค. 62 พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมคณะบุคคลากร ร่วมในพิธีเปิดกรวยถวายพระราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ เวทีกลางศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ภาพกิจกรรม