กิจกรรม
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ค้นหาข้อมูล กิจกรรม

กรุณาระบุข้อมูล

กิจกรรม

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึกปี 2559

03 ก.พ. 2559พล.ต.สิทธิชัย จิตสมจินต์ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมคณะ ข้าราชการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้าร่วมพิธี วางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึกปี 2559 เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมความเสียสละของเหล่าทหารกล้า เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


จัดประชุมหารือและวางแผน กีฬากองทัพบก 2559

03 ก.พ. 2559คณะผู้บริหารงาน กีฬากองทัพบก จัดประชุมหารือและวางแผนการช่วยเหลือ ในการรองรับผู้บาดเจ็บจาก กิจกรรม "กีฬากองทัพบก 2559" โดยกองทัพภาคที่ 3 เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


พิธีประดับยศให้กับกำลังพลของโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

02 ก.พ. 2559พล.ต.สิทธิชัย จิตสมจินต์ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นประธานพิธี พร้อมกระทำพิธีประดับยศให้กับกำลังพลของโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


ประชุมสายแพทย์ กีฬากองทัพบก

02 ก.พ. 2559คณะผู้บริหารงาน กีฬากองทัพบก จัดประชุมหารือและวางแผนในการดำเนินงาน กิจกรรม "กีฬากองทัพบก 2559" โดยกองทัพภาคที่ 3 เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


พิธีเปิด การฝึกเฉพาะเหล่าแพทย์ 8 สัปดาห์

01 ก.พ. 2559พล.ต.สิทธิชัย จิตสมจินต์ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นประธานพิธีเปิด "การฝึกเฉพาะเหล่าแพทย์ 8 สัปดาห์ " พร้อมดำเนินกิจกรรมการตรวจงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ณ กองร้อยพลเสนารักษ์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กองร้อยพลเสนารักษ์ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


โครงการคลินิกก่อนตั้งครรภ์ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

01 ก.พ. 2559ทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดกิจกรรม "โครงการคลินิกก่อนตั้งครรภ์" พร้อมร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับการ วางแผนครอบครัวและการเตรียมมีบุตรป้องกันภาวะเสี่ยงต่อการมีบุตรพิการ โดยมี นพ.กำพล ปราบปริปูตลุง เป็นผู้ให้ความรู้ในโครงการ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


จัดประชุม 5 ส. รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

27 ม.ค. 2559ทีม 5 ส. รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นำทีมโดย พ.ท.เอกณัท รณชัช จัดประชุมบุคลากรของโรงพยาบาล เพื่อปรับเปลี่ยนและหาวิธีรองรับการปปัฏิบัติงาน ด้านความสะอาดและสภาพแวดล้อมของอาคารในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละแผนก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ณ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


จัดประชุม PMQA

27 ม.ค. 2559ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รวมกับคณะแพทย์ จัดประชุม PMQA เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 ตึกอำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


รวมภาพกิจกรรม (New Year Carnival 2016)

25 ม.ค. 2559กำลังพล รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกันจัดงานกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2559 "New Year Carnival 2016" เพื่อเฉลิมฉลองและเป็นขวัญกําลังใจในการทํางาน ของชาว โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ณ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


สถาปนาหน่วยครบรอบ ปีที่ 52

25 ม.ค. 2559พล.ต.สิทธิชัย จิตสมจินต์ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมคณะกำลังของโรงพยาบาลร่วมพิธีพิธีถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันสถาปนาหน่วยครบรองปีที่ 52 โดยมีผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


ข้อมูลที่ 161 ถึงข้อมูลที่ 164 มีทั้งหมด 164 ข้อมูล