กิจกรรม
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ค้นหาข้อมูล กิจกรรม

กรุณาระบุข้อมูล

กิจกรรม

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัด “ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกัน และบรรเทาอัคคีภัย ประจำปี 2562 ”

12 ก.ค. 2562วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ทางโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้จัด “ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกัน และบรรเทาอัคคีภัย ประจำปี 2562 ” โดยมี พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากหน่วยงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองนครพิษณุโลก เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านการป้องกันภัย ที่เกิดจากอัคคีภัย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 “ เด็กมีพัฒนาการสมวัย เพราะผู้ใหญ่ให้ประสบการณ์ที่ดี ”

11 ก.ค. 2562วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 แผนกกุมารเวช โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 “ เด็กมีพัฒนาการสมวัย เพราะผู้ใหญ่ให้ประสบการณ์ที่ดี ” โดยมี พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นประธานในพิธี พร้อมพูดคุย และเข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการตรวจคัดกรอง พัฒนาการเด็กตามช่วงอายุต่างๆ พร้อมให้คำปรึกษา ณ ตึกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 2 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดโครงการอบรม “ บุคลากรรุ่นใหม่ใส่ใจสารสนเทศในการพัฒนาโรงพยาบาล ”

04 ก.ค. 2562วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 แผนกเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดโครงการอบรม “ บุคลากรรุ่นใหม่ใส่ใจสารสนเทศในการพัฒนาโรงพยาบาล ” ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และความเข้าใจทางด้านของระบบสารสนเทศ เพิ่มมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องโดยมี พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่บุคลากรที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน 5 นาย

27 มิ.ย. 2562วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน 5 นาย พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลดังกล่าว โดยมี พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดับยศให้กับกำลังพล ณ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดกิจกรรม “ สัปดาห์เภสัชกรรม 2562 เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย : ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน ”

27 มิ.ย. 2562วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดกิจกรรม “ สัปดาห์เภสัชกรรม 2562 เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย : ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน ” โดยมี พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งร่วมพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณโถงชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


การนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องของหน่วยงาน

30 พ.ค. 2562วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดประชุมการนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องของหน่วยงาน โดยมี พ.ท.หญิง มลฤดี โภคศิริ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


ประชุมรายงานความเสี่ยงหรืออุบัติการณ์

24 พ.ค. 2562วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดประชุมรายงานความเสี่ยงหรืออุบัติการณ์ โดยมี พ.ท.หญิง มลฤดี โภคศิริ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมประชุม ณ ตึกอำนวยการ  โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน 9 นาย

17 พ.ค. 2562วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน 9 นาย พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลดังกล่าว โดยมี พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดับยศให้กับกำลังพล ณ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


การประชุม การเตรียมการสอบคัดเลือก น.สัญญาบัตร คุณวุฒิพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2562

16 พ.ค. 2562พ.อ.ชัยเนตรอาร์ เนตรพิชิต เป็นประธานการประชุม การเตรียมการสอบคัดเลือก น.สัญญาบัตร คุณวุฒิพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2562 ณ.ห้องประชุมพุทธนเรศว์ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กำหนดการสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรคุณวุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต วันที่ 28 พ.ค. 2562 ณ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


พิธีเปิดกรวยถวายพระราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล

07 พ.ค. 2562วันที่ 6 พ.ค. 62 พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมคณะบุคคลากร ร่วมในพิธีเปิดกรวยถวายพระราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ เวทีกลางศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก


ข้อมูลที่ 11 ถึงข้อมูลที่ 20 มีทั้งหมด 167 ข้อมูล