กิจกรรม
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ค้นหาข้อมูล กิจกรรม

กรุณาระบุข้อมูล

กิจกรรม

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดโครงการอบรม “ บุคลากรรุ่นใหม่ใส่ใจสารสนเทศในการพัฒนาโรงพยาบาล ”

04 ก.ค. 2562วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 แผนกเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดโครงการอบรม “ บุคลากรรุ่นใหม่ใส่ใจสารสนเทศในการพัฒนาโรงพยาบาล ” ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และความเข้าใจทางด้านของระบบสารสนเทศ เพิ่มมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องโดยมี พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่บุคลากรที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน 5 นาย

27 มิ.ย. 2562วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน 5 นาย พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลดังกล่าว โดยมี พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดับยศให้กับกำลังพล ณ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดกิจกรรม “ สัปดาห์เภสัชกรรม 2562 เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย : ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน ”

27 มิ.ย. 2562วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดกิจกรรม “ สัปดาห์เภสัชกรรม 2562 เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย : ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน ” โดยมี พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งร่วมพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณโถงชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


การนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องของหน่วยงาน

30 พ.ค. 2562วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดประชุมการนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องของหน่วยงาน โดยมี พ.ท.หญิง มลฤดี โภคศิริ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


ประชุมรายงานความเสี่ยงหรืออุบัติการณ์

24 พ.ค. 2562วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดประชุมรายงานความเสี่ยงหรืออุบัติการณ์ โดยมี พ.ท.หญิง มลฤดี โภคศิริ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมประชุม ณ ตึกอำนวยการ  โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน 9 นาย

17 พ.ค. 2562วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน 9 นาย พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลดังกล่าว โดยมี พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดับยศให้กับกำลังพล ณ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


การประชุม การเตรียมการสอบคัดเลือก น.สัญญาบัตร คุณวุฒิพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2562

16 พ.ค. 2562พ.อ.ชัยเนตรอาร์ เนตรพิชิต เป็นประธานการประชุม การเตรียมการสอบคัดเลือก น.สัญญาบัตร คุณวุฒิพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2562 ณ.ห้องประชุมพุทธนเรศว์ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กำหนดการสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรคุณวุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต วันที่ 28 พ.ค. 2562 ณ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


พิธีเปิดกรวยถวายพระราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล

07 พ.ค. 2562วันที่ 6 พ.ค. 62 พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมคณะบุคคลากร ร่วมในพิธีเปิดกรวยถวายพระราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ เวทีกลางศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก


ประชุมแนวทางการซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟประจำปี 2562

22 มี.ค. 2562พ.ท.หญิง มลฤดี โภคศิริ พร้อมคณะโรงพยาบาล ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมประชุมแนวทางการซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก เนื่องจากโรงพยาบาลต้องมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องมีบทบาทตามที่ได้รับมอบหมาย และรับผิดชอบร่วมกันในการดับเพลิงตลอดจนมีการฝึกซ้อมแผน เพื่อให้มีความรู้ความชํานาญ และมีความพร้อมในการดับเพลิง การป้องกัน การติดต่อ ลุกลาม การช่วยชีวิต การอพยพผู้ป่วย และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ในโรงพยาบาลนับตั้งแต่เริ่มเกิด จนถึงความรุนแรงใหญ่ โดยให้แต่ละแผนกนำเสนอหน้าที่ของบุคคลากรภายในแผนก ในการดับเพลิงและอพยพ นำเสนอขั้นตอนการทำหน้าที่ การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ การปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ


โครงการ Smart Heart

24 เม.ย. 2562พิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กำลังพลที่มีความเสี่ยงโรคหัวใจ โครงการ Smart Heart พ.อ.ปฐม พนัสนอก นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้กระทำพิธีเปิด กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่กำลังพลกองทัพภาคที่ 3 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ที่มีผลการคัดกรองความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ และหลอดเลือด ( ในโครงการ Smart heart ) ขึ้นวันที่ 23 เม.ย.62 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ โดยมีกำลังพลจากหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวนทั้งสิ้น 105 นาย เข้าร่วม โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. ให้ความรู้เรื่อง โรคหัวใจ โดย พ.ท.นพ. เอกวิทย์ หาญกิติพงศ์ไพศาล 2. การวิเคราะห์สุขภาพ ความเสี่ยงโรคหัวใจ การสร้างความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเอง 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับกำลังพล เป็นโรคหัวใจตัวอย่าง (role model) 4. ฐานความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง 4 ฐาน ได้แก่ - ฐาน การใช้ยาที่ถูกต้อง โดยเภสัชกร - ฐาน อาหาร โดย นักโภชนาการ - ฐาน ออกกำลังกาย โดยนักกายภาพ - ฐาน อารมณ์ ความเครียด และบุหรี่โดย นักจิตวิทยา


ข้อมูลที่ 11 ถึงข้อมูลที่ 20 มีทั้งหมด 164 ข้อมูล