วัตถุมงคลรุ่น

ชินราชาเสนารักษ์


     เนื่องในโอกาสมหามงคล ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช แห่งเมืองพิษณุโลก ผู้ทรงพระปรีชาสามารถกอบกู้อิสรภาพให้แผ่นดินไทย เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 18 ของกรุงศรีอยุธยา นับเวลาได้ 435 ปี ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ประกอบกับ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทหารบกเพียงแห่งเดียวที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จมาวางศิลาฤกษ์ ครบรอบ 55 ปี ในต้นปีนี้
     กองทัพภาคที่ 3 และ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึงร่วมกันจัดสร้างวัตถุมงคล รุ่น ชินราชาเสนารักษ์ ในครั้งนี้ โดยนำมวลสารจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ มากกว่า 40 แห่ง (6 กลุ่ม กลุ่มละ 7 แห่ง) มาร่วมประกอบพิธี เพื่อเป็นการบูชาสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าพระองค์นี้ ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำมาจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทุกประเภทให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป