ประกวดราคา

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่
หัวข้อ
8 ต.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
13 ก.ย. 2562 ประกาศราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ และอาคารอำนวยการ
12 มิ.ย. 2562 ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก
12 มิ.ย. 2562 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก
07 มิ.ย. 2562 ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก
07 มิ.ย. 2562 ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลแบบที่ 8
25 เม.ย. 2562 ประกาศราคางานจัดซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก
13 ก.พ. 2562 ประกาศงานจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นช็อคเวฟ
13 ก.พ. 2562 ประกาศงานจัดซื้อเครื่องสะลายนิ่วพร้อมกล้องส่องตรวจท่อไต
13 ก.พ. 2562 ประกาศงานจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน
13 ก.พ. 2562 ประกาศงานจัดซื้อเครื่องล้างเครื่องมือด้วยคลื่นความถี่สูง
13 ก.พ. 2562 ประกาศงานจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานหัวใจความดันโลหิต
12 ก.พ. 2562 ประกาศงานจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา แบบภาพตัดขวางด้วยเลเซอร์สแกน
12 ก.พ. 2562 ประกาศงานจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากและกระโหลกศีรษะ
23 ม.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน 2562