กุมารเวช

ข้อมูลติดต่อและเวลาทำการ
  • ที่ตั้ง - อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2
  • เวลาทำการ - จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00
  • เบอร์โทรติดต่อ - 055-245070 ต่อ 73066 หรือ 065-8026756
แพทย์