สูติ-นรีเวช

ข้อมูลติดต่อและเวลาทำการ
  • ที่ตั้ง - อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3
  • เวลาทำการ - ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.
  • เบอร์โทรติดต่อ - 055-245070 ต่อ 73123
แพทย์