บริการสารสนเทศ

ข้อมูลออนไลน์

ข้อมูลเฉพาะ

ให้คำปรึกษา

Application Center!!

Application

NAH MOBILE

     NAH Mobile แอพลิเคชั่นเพื่อความสุขของผู้รับบริการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คุณสามารามารถดาวน์โหลด NAH Mobile ได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ iOS พร้อมเปิดให้ใช้งานแล้ววันนี้

"ช่องทางการ Download"

คู่มือสารสนเทศ

บุคลากรแผนกเวชสารสนเทศ

ติดต่อสอบถาม

แผนกเวชสารสนเทศ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เลขที่ 9 หมู่ 1 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000


โทร. 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73004