รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้จัดกิจกรรม “ การฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยของ รพ.”

11 พ.ย. 2562

แชร์กิจกรรมนี้

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรหมาราชได้จัดกิจกรรม “ การฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยของ รพ.” เพื่อรองรับเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจจะ เกิดขึ้นได้ภายใน รพ. จึงได้จัดการฝึกอบรมการ รักษาความปลอดภัยขึ้นให้แก่กำลังพลของทาง รพ. ได้รับเกียรติจาก ฝสห.ทภ.3 และพัน สห.31เป็นวิทยากรใน การอบรมครั้งนี้ โดยมี พ.อ.อนุรัฐ ตันติจารุกร รองผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นประธานในพิธี ณ ระเบียงริมน้ำ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กิจกรรมอื่นๆ

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ร่วมกับหน่วยงานภายในกองทัพภาคที่ 3 ในจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรม “ วันเด็กแห่งชาติ ”
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เข้าร่วม กิจกรรม " วันเด็กแห่งชาติ ปี2563 "
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีประดับยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน 8 นาย
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีประดับยศ ให้กับกำลังพล ที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน 2 นาย

กิจกรรมทั้งหมด