รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้จัดกิจกรรม “ การฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยของ รพ.”

11 พ.ย. 2562

แชร์กิจกรรมนี้

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรหมาราชได้จัดกิจกรรม “ การฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยของ รพ.” เพื่อรองรับเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจจะ เกิดขึ้นได้ภายใน รพ. จึงได้จัดการฝึกอบรมการ รักษาความปลอดภัยขึ้นให้แก่กำลังพลของทาง รพ. ได้รับเกียรติจาก ฝสห.ทภ.3 และพัน สห.31เป็นวิทยากรใน การอบรมครั้งนี้ โดยมี พ.อ.อนุรัฐ ตันติจารุกร รองผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นประธานในพิธี ณ ระเบียงริมน้ำ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กิจกรรมอื่นๆ

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเข้าร่วมกิจกรรม “ พิธีกล่าวคำน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ” และกิจกรรมการบริจาคโลหิต
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีประดับยศ ให้กับกำลังพล ที่ได้รับยศสูงขึ้น
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดกิจกรรม "ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2"

กิจกรรมทั้งหมด