รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ออกหน่วยเยี่ยมเยียนประชาชน

30 ต.ค. 2562

แชร์กิจกรรมนี้

เมื่อวันจันทร์ที่28 ตุลาคม พ.ศ.2562 พลตรีวุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เดินทางพร้อม คณะครูฝึก และชุดแพทย์ เยี่ยมบ้าน นายสุรศักดิ์ เวชประสิทย์ เลขที่ 205 /1 ม.10 ต.กง อ.กงไกรลาส จ.สุโขทัย ได้เยี่ยมเยียน และร่วมพูดคุยกับทางครอบครัว และได้มอบรถเข็นแก่ยาย สำหรับให้อำนวยความสะดวกให้คุณยาย และมอบของอุปโภค บริโภคให้กับทางครอบครัว ณ ต.กง อ.กงไกรลาส จ.สุโขทัย

กิจกรรมอื่นๆ

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเข้าร่วมกิจกรรม “ พิธีกล่าวคำน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ” และกิจกรรมการบริจาคโลหิต
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีประดับยศ ให้กับกำลังพล ที่ได้รับยศสูงขึ้น
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดกิจกรรม "ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2"
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้จัดกิจกรรม “ การฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยของ รพ.”

กิจกรรมทั้งหมด