" />

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเผยแพร่นวัตกรรมคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

30 ก.ย. 2562

แชร์กิจกรรมนี้

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เผยแพร่ นวัตกรรมคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ในชื่อโครงการ Smart Heart ทหารไทยหัวใจแข็งแรง

กิจกรรมอื่นๆ

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้าร่วมกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดกิจกรรม 21 ตุลาวันทันตสาธารณสุข ประจำ ปี 2562
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็น พระราชกุศลครบรอบ 3 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทีมบริหารความเสี่ยง รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประชุมมอบนโยบายแนวทางการบริหารความเสี่ยงแก่ หน่วยงานทางคลินิก และหน่วยงานสนับสนุนทางคลินิก

กิจกรรมทั้งหมด