" />

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดต้นตอของการเกิดโรคไข้เลือดออก

26 ก.ย. 2562

แชร์กิจกรรมนี้

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานในพื้นที่ ต.บ้านคลอง จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดต้นตอของการเกิดโรคไข้เลือดออก จากหลังจากที่พบว่าลูกหลานกำลังพล และมีผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง กำลังพลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วยบุคลากร รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อสม.ต.บ้านคลอง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บ้านคลอง อ.เมือง จว.พ.ล. ได้ร่วมกันเดินขบวนรณรงค์ป้องกัน และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พาหะของโรคไข้เลือดออก หลังพบลูกหลานกำลังพล ในค่ายป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจากเดือน ต.ค.61 ถึงปัจจุบัน จำนวน 30 คน ซึ่งมีสาเหตุจากสภาวะอากาศในปัจจุบันที่มีฝนตกเป็นช่วงทำให้มีน้ำขัง เอื้อต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประกอบกับประชาชนยังไม่เห็นความสำคัญ และเอาจริงเอาจังกับการควบคุมการเกิดโรค จึงทำให้การแพร่ระบาดถือว่ายังไม่สามารถควบคุมได้หากปล่อยไว้อาจมีการระบาดที่รุนแรง กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการเดินขบวนรณรงค์ที่เริ่มจาก รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไปทางอาคารเรือนนอน กองร้อย บ้านพักภายในค่าย และบ้านเรือนประชาชนรอบค่าย และระหว่างการเดินขบวนรณรงค์ทีม อสม. ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บ้านคลอง จะให้ความรู้ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ที่ต้องดำเนินมาตรการ 5 ป. 1 ข. อย่างเข้มงวด ป. ปิดฝาโอ่งให้มิดชิด เปลี่ยนน้ำทุก 7 วัน ปล่อยปลาหางนกยูง ปรับสภาพแวดล้อมให้สะอาด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกำจัดโรคให้เป็นนิสัย ส่วน ข. คือขัดล้างภาชนะใส่น้ำเพื่อกำจัดยุงลาย ยังมีการฉีดพ่นยาฆ่ายุง แนะนำการใช้ทรายอะเบท และแนะนำวิธีไม่ให้ถูกยุงกัด เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งจากจากข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บ้านคลอง ที่ดูแลประชากรกว่า 10,000 คนใน 5 หมู่บ้าน รอบค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 12 คน สำหรับมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก ต.บ้านคลอง ได้เน้นควบคุมไม่ให้โรคแพร่ระบาดเพิ่มในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก โดยใช้มาตรการ 3-3-1 คือหลังโรงพยาบาลพบผู้ป่วยให้รหัสโรคให้หน่วยควบคุมโรคของพื้นที่ภายใน 3 ชั่วโมง และให้หน่วยควบคุมโรคกำชับให้ อสม. ลงพื้นที่กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่บ้านชุมชนผู้ป่วยภายใน 3 ชั่วโมง และส่งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ควบคุมโรคภายใน 1 วัน เพื่อจำกัดวงแพร่ระบาดให้รวดเร็วขึ้น จากนั้นดำเนินการมาตรการ 1-3-7 คือฉีดพ่นฆ่ายุงวันแรกที่พบผู้ป่วย และฉีดพ่นซ้ำในวันที่ 3 และวันที่ 7 เพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลายไม่ให้แพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่น ออกอากาศโทรทัศน์ทาง ช่อง NBT รายการ ข่าวค่ำ วันที่ 25 ก.ย.62 เวลา 1646 น.

กิจกรรมอื่นๆ

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้าร่วมกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดกิจกรรม 21 ตุลาวันทันตสาธารณสุข ประจำ ปี 2562
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็น พระราชกุศลครบรอบ 3 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทีมบริหารความเสี่ยง รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประชุมมอบนโยบายแนวทางการบริหารความเสี่ยงแก่ หน่วยงานทางคลินิก และหน่วยงานสนับสนุนทางคลินิก

กิจกรรมทั้งหมด