รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้าร่วมพิธีเปิด การประกวดผลงาน KM ระดับ ทบ. ในโครงการมหกรรมการจัดการความรู้ KM ทภ.3 ประจำปี 2562

09 ก.ย. 2562

แชร์กิจกรรมนี้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 9.00 น. พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพ.อ.อนุรัฐ ตันติจารุกร รองผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้าร่วมพิธีเปิด การประกวดผลงาน KM ระดับ ทบ. ในโครงการมหกรรมการจัดการความรู้ KM ทภ.3 ประจำปี 2562 โดยมี พล.ต. ธัฐธร ศรศาสตร์ปรีชา เสธ.ทน.3 เป็นประธานในพิธีเปิด และหลังจากนั้น เวลา 10.00 น. พล.ท. ฉลองชัย ชัยยะคำ มทภ.3 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการนำเสนอผลงาน KM ของหน่วยงานภายในกองทัพภาคที่ 3 และบุคลากรของทางรพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้แก่ พ.ท.หญิงมลฤดี โภคศิริ ได้รับรางวัลผู้ประสานงานการจัดการความรู้ในระดับกองทัพภาคที่ 3 และกองทัพบก และ พ.ท.หญิงธิดาพร สุขเกิด ได้รับรางวัลการพัฒนาคุณภาพดีเลิศ ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พล.

กิจกรรมอื่นๆ

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้าร่วมกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดกิจกรรม 21 ตุลาวันทันตสาธารณสุข ประจำ ปี 2562
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็น พระราชกุศลครบรอบ 3 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทีมบริหารความเสี่ยง รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประชุมมอบนโยบายแนวทางการบริหารความเสี่ยงแก่ หน่วยงานทางคลินิก และหน่วยงานสนับสนุนทางคลินิก

กิจกรรมทั้งหมด