คลินิกโรคไต

ข้อมูลติดต่อและเวลาทำการ
  • ที่ตั้ง - อาคารอำนวยการ ชั้น 2
  • เวลาทำการ - จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 11.00 น.
    (นอกเวลา จันทร์ 16.00 - 19.00น.)
  • เบอร์โทรติดต่อ - 063-9148890
แพทย์