ระบบสำรวจและคัดกรองความเสี่ยงต่อสุขภาพประจำปี 2562

แสกน QR CODE หากต้องการทำแบบสำรวจในโทรศัพท์มือถือ

เข้าผ่าน URL หากต้องการทำแบบสำรวจผ่านคอมพิวเตอร์

ทำแบบสำรวจ และคัดกรองความเสี่ยง

สำหรับผู้ดูแลระบบ