โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ยินดีให้บริการ


ประกาศ ข่าวสาร

ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีความประสงค์ต้องการรับสมัคร ตำแหน่ง "พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ - สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต โดยได้รับประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร์
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เบอร์โทรศัพท์ 055-2450-709 ต่อ 73035 (ในเวลาราชการ)
ขอบคุณครับ


โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Fort Somdet Phranaresuan Maharat Hospital


  • เลขที่ 9 หมู่ 1 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  • แฟ็กซ์. 055-251-130
  • บริการตรวจโรคทั่วไป. 055-282-823
  • ทะเบียนการแพทย์. 055-245-070-9 ต่อ 73027


โทร. 055-245-070-9 ต่อ 73009