โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ยินดีให้บริการ

Fort Somdet Phranaresuan Maharat Hospital

  • เลขที่ 9 หมู่ 1 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000
  • โทร. 055-245070 ต่อ 73009
  • แฟ็กซ์. 055-251130
  • บริการตรวจโรคทั่วไป. 055-282-823
  • ทะเบียนการแพทย์. 055-282-823
  • Copyright @ Fort Somdet Phranaresuan Maharat Hospital All rights reserved.