โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ยินดีให้บริการ


ประกาศ ข่าวสาร

เนื่องด้วยทาง รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


จำเป็นต้องจัดบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมภารกิจ
"การแข่งขันกีฬาภายใน กองทัพบก"
ในช่วงเวลาตั้งแต่

วันที่ 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2559

อาจทำให้เกิดความล่าช้า และไม่สะดวกในการให้บริการ จึงขอ อภัย มา ณ โอกาสนี้
ขอบคุณครับ

เข้าสู่เว็บไซต์

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Fort Somdet Phranaresuan Maharat Hospital


  • เลขที่ 9 หมู่ 1 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  • แฟ็กซ์. 055-251-130
  • บริการตรวจโรคทั่วไป. 055-282-823
  • ทะเบียนการแพทย์. 055-245-070-9 ต่อ 73027


โทร. 055-245-070-9 ต่อ 73009